THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ CĐ, khóa nhập học 2016 - 02/05/2017

THÔNG BÁO

Về việc đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN

Cho SV bậc Đại học liên thông từ CĐ, khóa nhập học 2016

-  Căn cứ Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về quy định chương trình giáo dục QP-AN trình độ Đại học và Cao đẳng

-  Căn cứ vào kế hoạch đào tạo bậc Đại học hệ liên thông từ Cao đẳng khóa nhập năm 2016.

-  Nhằm đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình GDQP-AN làm cơ sở xét tốt nghiệp theo quy chế 43 của Bộ GD&ĐT.

-  Trung tâm GDTC- QP trường Đại học Đông Á thông báo về việc đào tạo bổ sung,  hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN cho SV Đại học hệ liên thông từ CĐ khóa  nhập học năm 2016 như sau:

1). Phòng đạo tạo đã có kế hoạch đào tạo chương trình Quốc phòng- An ninh bậc Đại học Liên thông từ Cao đẳng khoá nhập học năm 2016 (Có lịch học thông báo sau)

2). Nội dung, tổ chức, phương pháp, thời gian, địa điểm đào tạo:

TT

Học phân

Nội dung

Tổ chức phương pháp

Thời gian địa điểm

Địa điểm

Ghi chú

2

Học phần 3

Kỷ năng Quân sự chung

 

 -Tổ chức thành 2 khối, mỗi khối 3-4 đại đội. Lấy đại đội để lên lớp và luyện tập theo trung đội.

- Học buổi sáng hoặc chiều vào các ngày chủ nhật trong tháng.

 

Từ 07/5 đến 11/6/ 2017

Tại TT.  Thể thao     tuyên sơn TP. Đà nẵng

 

3.)   Yêu cầu SV thực hiện đầy đủ càc vấn đề sau:

3.1. Trong thời gian học môn GDQP-AN Sinh viên thuộc sự quản lý toàn diện của đơn vị liên kết đào tạo. Sinh viên phải thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian môn học, phấn đấu 100% SV học tập đạt yêu cầu trở lên.

3.2.  Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế trong qúa trình học tập, đi học đúng giờ, không bỏ tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nếu vắng học >1 buổi sẽ không được dự thi kết thúc học phần.  

3.3.  Về trang phục học thực hành học phần 3: 100% mặc đồng phục thể dục của trường, đi giầy vải, đội mũ mềm

3.4.  Sinh viên phải nộp đầy đủ chứng chỉ và phiếu điểm GDQP-AN bậc Cao đẳng để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp. Nếu SV không nộp chứng chỉ đúng thời gian quy định (theo hướng dẫn) sẽ được xếp vào đối tượng SV không có chứng chỉ.

3.5.  Trường hợp sinh viên đại học hệ liên thông từ cao đẳng không có chứng chỉ GDQP-AN trình độ cao đẳng sẽ được Hiệu trưởng nhà trường quyết định học chuyển đổi thêm học phần 1 (Đường lối quân sự), thời lượng 45T tương ứng 3 TC. Sau hoàn thành hai học phần 1 và 3B chương trình GDQP-AN sinh viên được cấp chứng chỉ GDQP-AN trình độ Đại học.

3.6. Ban cán sự và CVHT các lớp thu nhận đầy đủ phiếu điểm, chứng chỉ GDQP-AN trình độ cao đẳng, đóng thành tệp nộp về TTGDTC-QP đúng quy định, theo hướng dẫn đào tạo QP-AN của trung tâm

  Đây là môn học bắt buộc theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ GD&ĐT làm cơ sở để xét tốt nghiệp cho Sinh viên.

    Yêu cầu CVHTvà BCS lớp quán triệt cho SV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu trên. Đảm bảo 100% Sinh viên hoàn thành môn học đúng quy định đạt yêu cầu trở lên, không để ảnh hưởng tới việc xét tốt nghiệp.

    Mọi thắc mắc, khiếu nại sau này về quyền lợi học tập của Sinh viên do chưa hoàn thành môn học QP-AN sẽ không được xem xét giải quyết.

 Nơi nhận:                                                                           GĐ. TRUNG TÂM GDTC- QP

- Các lớp TLĐH 1,5 năm 2016;

-  Lưu TT.

                                                                                                     Trần Sỹ Phúc


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo: Lễ khai giảng và đêm gala "Tài năng-hội nhập"
  • V/v ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á
  • Hướng dẫn sinh viên khóa mới 2017 cập nhật thông tin sinh viên
  • Thông báo mở lớp học phần học lại - Hè 2017
  • Báo Thanh niên nhận định về môi trường giáo dục của ĐH Đông Á
  • Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp 2017
  • Đề cương thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Kế hoạch thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Danh sách học phần chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành khóa Đại học liên thông 2016
  • Thông báo về việc đào tạo cấp chứng chỉ giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ TCCN, khóa nhập học 2016