THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch thi học kỳ 2 - năm 2016-2017 - Ngành xây dựng dân dụng - 02/05/2017

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016-2017

1. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2013 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kết cấu thép 2 XD13A1.1 03/04/2017 07h30 404  
2 Kỹ thuật thi công 2 XD13A1.1 23/04/2017 09h30 403  
3 Kết cấu tháp trụ XD13A1.1 07/05/2017 09h30 403  
4 Tổ chức thi công XD13A1.1 07/05/2017 15h30 401  

2. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2014 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Dự toán XD14A1.1 03/04/2017 13h30 403  
2 Kết cấu bê tông cốt thép 2 XD14A1.1 05/04/2017 15h30 410  
3 Kỹ thuật thi công 1 XD14A1.1 22/04/2017 15h30 416  

3. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Pháp luật đại cương XD15A1.1 03/04/2017 07h30 414  
2 Toán xác suất thống kê XD15A1.1 05/04/2017 13h30 407  
3 Trắc địa XD15A1.1 22/04/2017 15h30 401  

4. BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2020

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán giải tích CE16A1 05/04/2017 09h30 414  
2 Vật liệu xây dựng CE16A1 CHƯA THI      
3 Sức bền vật liệu CE16A1 CHƯA THI      

5. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2016 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán giải tích CE16G1 05/04/2017 09h30 414  
2 Trắc địa CE16G1 12/04/2017 15h30 401  
3 Vật liệu xây dựng CE16G1 CHƯA THI      
4 Sức bền vật liệu CE16G1 CHƯA THI      

6. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2014 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Maketing căn bản XD14B1.1 05/04/2017 13h30 402  
2 Tổ chức thi công XD14B1.1 07/05/2017 15h30 401  

7. BẬC CAO ĐẲNG 3 NĂM _ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Pháp luật đại cương XD15B1.1 03/04/2017 07h30 414  
2 Kết cấu bê tông cốt thép 1 XD15B1.1 05/04/2017 15h30 404  
3 Autocad XD15B1.1 CHƯA THI      

8. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2014 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Quản lý dự án XD14A3.1 03/04/2017 18h00 405  
2 Kết cấu tháp trụ XD14A3.1 16/04/2017 13h30 410
4 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) XD14A3.1 12/04/2017 18h00 407  

9. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2015 - 2017

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật thi công (Chuyển đổi) XD15A2.1 07/05/2017 09h30 416  
XD15A2.1.
XD15A2.1..
07/05/2017 09h30 416  
2 Tổ chức thi công (Chuyển đổi) XD15A2.1 07/05/2017 15h30 401  
XD15A2.1.
XD15A2.1..
07/05/2017 15h30 401  
3 Sức bền vật liệu XD15A2.1.. 23/04/2017 07h30 401  
4 Kết cấu bê tông 2 XD15A2.1.. 23/04/2017 09h30 401  
5 Toán xác suất thống kê XD15A2.1.. 23/04/2017 13h30 401  
6 Triển khai bản vẽ xây dựng XD15A2.1.. 27/04/2017 18h00 102  
7 Kiến trúc dân dụng (chuyển đổi) XD15A2.1.. 14/05/2017 07h30 401  
8 Dự toán (Chuyển đổi) XD15A2.1.. 14/05/2017 09h30 401  
9 Cơ học kết cấu 1 (Chuyển đổi) XD15A2.1.. 14/05/2017 13h30 401  

10. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Cơ học kết cấu 2 CE16A211.
CE16A211..
04/04/2017 18h00 405  
2 Thủy lực cơ sở CE16A211
CE16A211.
CE16A211..
cHƯA THI      
3 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) CE16A211
CE16A211.
CE16A211..
12/04/2017 18h00 407  
4 English 3 CE16A211.
CE16A211..
16/04/2017 09h30 402  
5 Trắc địa (Chuyển đổi) CE16A211
CE16A211.
CE16A211..
16/04/2017 15h30 401  
6 Kỹ thuật thi công 2 CE16A211
CE16A211.
CE16A211..
       
7 Triển khai bản vẽ xây dựng CE16A211
CE16A211.
CE16A211..
27/04/2017 18h00 102  

11. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2015 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kết cấu thép 2 XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
03/04/2017 18h00 407  
2 English 4 XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
16/04/2017 07h30 405  
3 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
12/04/2017 18h00 407  
4 Trắc địa (Chuyển đổi) XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
16/04/2017 15h30 401  
5 Kết cấu bê tông cốt thép 2 XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
23/04/2017 09h30 401  
6 Triển khai bản vẽ xây dựng XD15A3.1
XD15A3.1.
XD15A3.1..
27/04/2017 18h00 102  

12. BẬC TCCN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Cơ học kết cấu 2 CE16A311
CE16A311.
CE16A311..
04/04/2017 18h00 412  
2 Anh văn chuyên ngành CE16A311
CE16A311.
CE16A311..
10/04/2017 18h00 412  
3 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) CE16A311
CE16A311.
CE16A311..
12/04/2017 18h00 407  
4 English 2 CE16A311. 16/04/2017 07h30 401  

13. BẬC ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY_ KHOÁ HỌC: 2016 - 2018

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Anh văn chuyên ngành CE16A511 10/04/2017 18h00 412  
2 Vật liệu xây dựng (Chuyển đổi) CE16A511 12/04/2017 18h00 407  
3 Trắc địa CE16A511 12/04/2017 15h30 401  
4 Triển khai bản vẽ xây dựng CE16A511 27/04/2017 18h00 102  
5 Dự toán (Chuyển đổi) CE16A511 14/05/2017 09h30 401  
6 Kiến trúc dân dụng (chuyển đổi) CE16A511 14/05/2017 07h30 401  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo: Lễ khai giảng và đêm gala "Tài năng-hội nhập"
  • V/v ban hành Sứ mệnh Trường Đại học Đông Á
  • Hướng dẫn sinh viên khóa mới 2017 cập nhật thông tin sinh viên
  • Thông báo mở lớp học phần học lại - Hè 2017
  • Báo Thanh niên nhận định về môi trường giáo dục của ĐH Đông Á
  • Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp 2017
  • Đề cương thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Kế hoạch thực tập module nghề 1 khóa 2015
  • Danh sách học phần chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành khóa Đại học liên thông 2016
  • Thông báo về việc đào tạo bổ sung, hoàn thiện chương trình giáo dục QP-AN Cho SV bậc Đại học liên thông từ CĐ, khóa nhập học 2016