THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Bậc Đại học ngành Xây dựng khóa 2012-2016 - 25/09/2016

Theo kế hoạch thực hiện và bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Bậc Đại học ngành xây dựng Khóa 2012-2016. Khoa Xây dựng trân trọng thông báo tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp XD12A1.1 như sau:

- Thời gian: Cả ngày 20/09/2016 bắt đầu từ 7h00

- Địa điểm: Phòng 118 và 119

- Chú ý: các sinh viên tham gia bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đảm bảo đúng trang phục quy định


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thư thăm hỏi SV sau mưa lũ lịch sử 2016 của Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Á
  • Rộn ràng Khai giảng - Khánh thành thư viện mở - Gala chào K16
  • THƯ CỦA CHỦ TỊCH HĐQT GỬI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN SAU CƠN BÃO SỐ 4
  • Huấn luyện kỹ năng phòng vệ cho sinh viên
  • Thông báo tổ chức Lễ Khánh thành cơ sở mới Trường Đại học Đông Á
  • Tuyển dụng của công ty Công ty THNN Xây dựng TM-DV 55
  • Lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên bộ môn cầu đường năm 2015-2016
  • Thông báo lễ tốt nghiệp tháng 7 năm 2016
  • Lịch thi Liên thông TCCN/CĐ lên Đại học đợt tháng 06/2016
  • Lịch thi lại tốt nghiệp KTV tin học đợt 2 năm 2016