Global Design IT ký kết triển khai chương trình hợp tác thực tập hưởng lương và việc làm cho sinh viên CNTT Đại học Đông Á tại Nhật và Việt Nam️

Global Design IT ký kết triển khai chương trình hợp tác thực tập hưởng lương và việc làm cho sinh viên CNTT Đại học Đông Á tại Nhật và Việt Nam️

http://donga.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ttsk-chi-tiet/sinh-vien-cntt-thuc-tap-huong-luong-va-lam-viec-tai-nhat-va-viet-nam-13067

🇯🇵️Phát biểu của Ông Yasunori Shirahata – Chủ tịch Global Design IT sau khi ký kết triển khai chương trình hợp tác thực tập hưởng lương và việc làm cho sinh viên CNTT Đại học Đông Á tại Nhật và Việt Nam.🇯🇵️
🌸Cơ hội làm việc lâu dài tại Nhật Bản đang mở ra sau kỳ thực tập hưởng lương tại chi nhánh của tập đoàn này ngay tại Đà Nẵng dành riêng cho các sinh viên Công nghệ thông tin Đại học Đông Á.🌸

http://donga.edu.vn/tin-tuc-su-kien/ttsk-chi-tiet/sinh-vien-cntt-thuc-tap-huong-luong-va-lam-viec-tai-nhat-va-viet-nam-13067

Global Design IT ký kết triển khai chương trình hợp tác thực tập hưởng lương và việc làm cho sinh viên CNTT Đại học Đông Á tại Nhật và Việt Nam️