Tôi biết ơn các giảng viên đã giúp tôi chuẩn bị cho chương trình thực tập cũng như những lời khuyên hữu ích về nghề nghiệp. Tôi tin rằng bay giờ mình đã sẵn sàng cho tương lai tốt đẹp
Phạm Thị Mỹ Ly2 Giám đốc công ty TNHH Đá Mặt Trăng
Tôi biết ơn các giảng viên đã giúp tôi chuẩn bị cho chương trình thực tập cũng như những lời khuyên hữu ích về nghề nghiệp. Tôi tin rằng bay giờ mình đã sẵn sàng cho tương lai tốt đẹp
Phạm Thị Mỹ Ly Giám đốc công ty TNHH Đá Mặt Trăng
Trường đại học lý tưởng là nơi không chỉ giúp bạn trang bị kiến thức học thuật mà còn giúp bạn trở thành một con người toàn diện. ĐH Đông Á là lựa chọn đúng nhất của tôi
Trương Văn Kiệt Giám đốc tập đoàn Thế giới di động
Tôi biết ơn các giảng viên đã giúp tôi chuẩn bị cho chương trình thực tập cũng như cho tôi những lời khuyên hữu ích về nghề nghiệp. Tôi tin răng bây giờ mình đã sẵn sàng cho tương lai tốt đẹp
Đỗ Lân Trung Giám đốc tập đoàn Empire