Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL ngày 30-31/03/2019

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL ngày 30-31/03/2019

Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông, VB2, VHVL ngày 30-31/03/2019

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

(Khóa thi ngày 30 - 31/3/2019)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

P. Thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 30/3/2019

501

Máy điện

13h00 Ngày30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

2

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 30/3/2019

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

3

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 30/3/2019

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

4

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 30/3/2019

502

503

504

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

5

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 30/3/2019

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

6

Kế toán

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 30/3/2019

506

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

7

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 30/3/2019

Quản trị học

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

8

Quản trị nhân lực

Quản trị học

7h00 Ngày 30/3/2019

Quản trị nhân lực

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

9

Quản trị văn phòng

Lý luận và TT công tác VT

7h00 Ngày 30/3/2019

Lý luận và TT công tác LT

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

-------

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG THỨ 2

(Khóa thi ngày 30 - 31/3/2019)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

Ngày thi

P. Thi

1

Công nghệ KT Xây dựng

+ Xây dựng DD&CN

+ Xây dựng cầu đường

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 30/3/2019

501

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

2

Quản trị văn phòng

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

3

Kế Toán

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 30/3/2019

Anh văn

7h00 Ngày  31/3/2019

 

Thí sinh nhận thẻ dự thi từ ngày 28/03 đến 17:00 ngày 29/03/2019 tại phòng tuyển sinh 204

Trân trọng

 

 

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí