Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh

Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh

Thông báo lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt thi ngày 01-02/12/2018

KẾ HOẠCH ÔN TẬP KÌ THI TUYỂN SINH 

Phòng ôn thi : 322

MÔN

THỜI GIAN ÔN

SỐ TIẾT

GV ÔN THI

GHI CHÚ

1. Anh Văn

Sáng, chiều ngày 24/11/2018

Sáng, chiều ngày 25/11/2018

30 tiết

Nguyễn Ngọc Hà

Phó khoa Ngoại ngữ

2. Quản trị học

Sáng, chiều ngày 10/11/2018

Sáng, chiều ngày 11/11/2018

30 tiết

Trần Ngọc Sơn

Hiệu Trưởng trường Asean

3. Kinh tế vi mô

Sáng, chiều ngày 17/11/2018

Sáng, chiều ngày 18/11/2018

30 tiết

Trần Thị Bích Hạnh

HVCTKV3

KẾ HOẠCH THI TUYỂN
Thứ 7, Chủ nhật ngày 01/02/12/2018

Liên hệ: 0979217276 C. Phương