Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh

Lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh

Thông báo lịch ôn tập kì thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt thi ngày 01-02/12/2018

Phòng ôn thi : 322

MÔN THỜI GIAN ÔN SỐ TIẾT GV ÔN THI GHI CHÚ
Anh Văn
  • Sáng, chiều ngày 24/11/2018
  • Sáng, chiều ngày 25/11/2018
30 tiết Nguyễn Ngọc Hà Phó khoa Ngoại ngữ
Quản trị học
  • Sáng, chiều ngày 10/11/2018
  • Sáng, chiều ngày 11/11/2018
30 tiết Trần Ngọc Sơn Hiệu Trưởng trường Asean
Kinh tế vi mô
  • Sáng, chiều ngày 17/11/2018
  • Sáng, chiều ngày 18/11/2018
30 tiết Trần Thị Bích Hạnh HVCTKV3

KẾ HOẠCH THI TUYỂN

Thứ 7, Chủ nhật ngày 01/02/12/2018

Liên hệ: 0979.217.276 (C. Phương)