THẾ MẠNH CỦA KHOA
Sinh viên khoa CNKT Điện Điện tử đi thực tập thực tế có lương trong thời gian đang học - 01/11/2014

Theo chương trình đào tạo theo hướng thực nghiệm mới của Trường ĐH Đông Á, sinh viên khoa CNKT Điện Điện tử sẽ đi thực tâp doanh nghiệp có lương vào mỗi kỳ thực tập.

Khoa có nhiều mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp khác nhau để đưa sinh viên đến thực tập như công ty Searee, công ty Vedan, công ty Cao su Đà Nẵng....

Sáng ngày 1/11/2014, đại diện công ty Searee - Đà Nẵng đến để phổ biến các thông tin cần biết trước khi thực tập tại công trình Sun Village cho sinh viên.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Giới thiệu Khoa CNKT Điện Điện tử
  • Cơ sở thí nghiệm khang trang của khoa CNKT Điện Điện tử (phần 2)
  • Điện Tự động - Thu nhập cao, nhiều việc làm?
  • Nhiều cơ hội việc làm về Điện - Điện tử
  • Cơ sở thí nghiệm khang trang, đầy đủ của khoa CNKT Điện Điện tử
  • Sinh viên Khoa CNKK Điện Điện tử với các sân chơi sáng tạo trong và ngoài nước
  • SV Khoa CNKT Điện Điện tử với đam mê NCKH
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: lựa chọn phù hợp xu thế xã hội
  • Ngành điện – điện tử vì mục tiêu nguồn nhân lực chất lượng cao
  • Nhu cầu nhân lực Điện - Điện tử ngày càng cao