Bạn đang xem: Trang chủ > Liên hệ
Liên hệ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0511.519929 - 0511.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Ban tư vấn tuyển sinh:

Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Phòng tuyển sinh
Điện thoại: 0511.3519.991
                3519.929 - 3531.332
Email: tuyensinh@donga.edu.vn

Trần Tuấn
Nguyễn Thanh Tuyết Hoa
0913.498.067
0903.486.081
tuant.ts@donga.edu.vn
hoantt.ts@donga.edu.vn
Khoa CNKT Điện-Điện tử
Điện thoại: 05113.828.559
Nguyễn Lê Hoàng
Lê Viết Vĩnh
Nguyễn Hữu Thị Vân
0983.743.721
0903.522.967
0905.811.077
hoangnl@donga.edu.vn
vinhlv@donga.edu.vn
vannht@donga.edu.vn

Khoa Ngoại ngữ
Điện thoại: 05113.828.554

Nguyễn Ngọc Hà
Trần Thị Thu Phương
0973.112.207
01224.513.477
hann@donga.edu.vn
phuongttt@donga.edu.vn
Khoa Tài chính - Kế toán
Điện thoại: 05113.828.552
Trương Văn Trí
Nguyễn Châu Thuyên
0934.001.336
0905.241.632
tritv@donga.edu.vn
thuyennc@donga.edu.vn
Khoa CNKT Xây dựng
Điện thoại: 05113.828.557

Lương Vĩnh Phú
Lương Nguyễn Hoàng Phương
Nguyễn Anh Vũ
Phan Viết Chính

0905.300.022
0935.430.180
0988.030.392
0983.383.433
phulv@donga.edu.vn
phuonglnh@donga.edu.vn
vuna@donga.edu.vn
chinhpv@donga.edu.vn
Khoa Công nghệ thông tin
Điện thoại: 05113.828.556
Nguyễn Quốc Vương
Trương Thị Hoài An
0946.570.509
0916.547.579
vuongnq@donga.edu.vn
antth@donga.edu.vn
Khoa Kinh tế - Du lịch
Điện thoại: 005113.532.014
Nguyễn Thị Tố Châu
Trần Thị Trang Châu
Trần Thị Thùy Dung
Ngô Thị Sa Ly
0913.458.360
01289.064.998
0905.030.013
0905.221.019
chauntt@donga.edu.vn
chauttt@donga.edu.vn
dungttt@donga.edu.vn
lynts@donga.edu.vn
Khoa KH Xã hội & Nhân văn
Điện thoại: 05113.828.553
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thanh Linh
0914.010.444
0989.209.505
vanntt@donga.edu.vn
linhntt@donga.edu.vn
Khoa Điều dưỡng
Điện thoại: 05113.826.551
Nguyễn Thị Kim Cúc 0905.145.799 cucntk@donga.edu.vn
Khoa CN Thực phẩm - Sinh học
Điện thoại: 05113.828.558
Hà Cẩm Thu 0905.596.877 thuhc@donga.edu.vn

 

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013