Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Xây dựng cầu đường

Mã chuyên ngành : 5151010202

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, định giá, quản lý các công trình xây dựng cầu đường;
 • Vận dụng một cách sáng tạo và thông thạo các kiến thức đã học để giải quyết các công việc trong thực tế sản xuất;
 • Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Đại học) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
 • Nắm vững các qui định về luật pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Nắm vững vai trò của họat động kinh doanh xây lắp trong nền kinh tế Nhà nước.
 • Nắm vững các học phần kiến thức cơ sở ngành, như: địa chất công trình, cơ học đất, vật liệu xây dựng,….
 • Nắm vững các học phần kiến thức chuyên ngành, như: nền móng, kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế cầu, thi công cầu,….
 • Nắm vững các trình tự thiết kế, thi công, giám sát, lập dự toán, quản lý công trình cầu đường.
 • Nắm vững các phương pháp tính, phần mềm tin học phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự toán, thi công công trình cầu đường.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Có khả năng tham gia các công việc Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa hình các công trình cầu đường ( bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thủy văn,…)
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa chất công trình cầu đường.
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trình cầu nhỏ (dưới 25m), 1 phần công việc cầu trung (từ 25m đến 100m);
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trình đường từ cấp V đến cấp VI và 1 phần công việc đường III đến cấp IV.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Nhân viên kinh doanh vật liệu và thiết bị kỹ thuật.
 • Cán bộ Phòng thí nghiệm.
 • Cán bộ Khảo sát địa hình.
 • Cán bộ Khảo sát địa chất.
 • Cán bộ lập dự toán.
 • Cán bộ kỹ thuật thi công.
 • Tham gia chính các hạng mục khảo sát, lập dự toán.
 • Đội trưởng thi công.
 • Cán bộ quản lý dự án.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các nguyên lý pháp quyền - Mỹ học và cảm thụ     - Marketing căn bản  
Khoa học tự nhiên - Toán đại số - Vật lý - Toán Giải tích      
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Làm việc theo nhóm
- PP học ĐH
- Kỹ năng viết     - Phỏng vấn & Tìm việc  
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1   - AV chuyên ngành    
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo - Những NLCB của CN Mác-Lênin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối ĐCSVN
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Vẽ kỹ thuật xây dựng
- Cơ lý thuyết
- Sức bền vật liệu 1
- Vật liệu xây dựng (2)
- TN VLXD
- Trắc địa
- TT trắc địa
- Cơ học kết cấu 1
- Cơ học đất
- TN cơ học đất
- Địa chất công trình
- TT địa chất công trình (1)
- Thủy lực cơ sở
     
Kiến thức chuyên ngành   - TN BTCT
- Kiến tập xây dựng (1)
- Nền móng (1)
- ĐA nền móng
- Máy XD và ATLĐ (1)
- Kết cấu BTCT 1 (1)(2)
- Đồ án BTCT 1
- Thiết kế cầu BTCT (1)
- ĐA thiết kế cầu BTCT
- Thiết kế đường ô tô 1 (1)
- ĐA thiết kế đường ô tô 1
- Thi công cầu BTCT (1),(2)
- Thi công đường 1 (1),(2)
- Dự toán công trình XD
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TTNN lần 1 (TTCN) (3 tháng ) (1)   - TTNN lần 2 (TTTN) (3 tháng) (1)
Khóa luận/Đồ án TN           - Đồ án TN
GD Thể chất - QP   - GDTC (TD và điền kinh)
- GDQP
- GDTC (tự chọn 1)      
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học - Tin học VP (Word) - Tin học VP (Excel + Powerpoint) - Tin học chuyên ngành (Autocad)   - Sap & AND Design
- PM DELTA
 
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3    

Ghi chú:

 • (1): HP là HP có kiến tập tại DN
 • (2): HP mời DN nói chuyện chuyên đề
 • (3): HP mời GV thu hút từ TPHCM hoặc Hà Nội

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân XD chuyên ngành xây dựng cầu đường.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013