Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã chuyên ngành : 5251010201

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, định giá, quản lý các công trình xây dựng cầu đường;
 • Vận dụng một cách sáng tạo và thông thạo các kiến thức đã học để giải quyết các công việc trong thực tế sản xuất;
 • Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (Đại học) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Nắm vững các học phần kiến thức khối cơ sở ngành, như: vẽ kỹ thuật, cơ học lý thuyết, địa chất công trình, cơ học đất, vật liệu xây dựng,...
 • Nắm vững các học phần kiến thức chuyên ngành, như: nền móng, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công,...
 • Nắm vững các trình tự thi công, giám sát, lập dự toán, quản lý công trình dân dụng và công nghiệp có qui mô cấp 3 (4 tầng).
 • Nắm vững các phương pháp tính, phần mềm tin học phục vụ cho công tác lập dự toán, thi công công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 3 (4 tầng).
 • Hiểu biết được các kiến thức về thiết kế kiến trúc, kết cấu.
 • Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
 • Hiểu biết được các qui định về luật pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Hiểu biết được vai trò của họat động kinh doanh xây lắp trong nền kinh tế Nhà nước.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Đọc hiểu được bản vẽ kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thiết kế thi công, các bản vẽ cơ điện.
 • Thiết kế kết cấu nền móng và phần bên trên của công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 3 (4 tầng).
 • Lập được dự toán công trình xây dựng cấp 3 (4 tầng).
 • Khai triển được bản vẽ chi tiết thi công (shop drawing).
 • Giám sát các tổ đội triển khai thi công từ bản vẽ ra thực tế đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn về kĩ thuật.
 • Lập được bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.
 • Lập được tiến độ thi công xây dựng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Cử nhân kĩ thuật thi công của nhà thầu.
 • Cử nhân tư vấn thiết kế kết cấu và lập dự toán.
 • Cử nhân khối lượng (QS).
 • Cử nhân quản lý chất lượng (QA/QC).
 • Cử nhân khai triển bản vẽ thi công (shop drawing).
 • Cử nhân kĩ thuật của Ban QLDA.
 • Trưởng nhóm kỹ thuật giám sát, khối lượng, khai triển shop drawing.
 • Tư vấn giám sát viên.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các nguyên lý pháp quyền - Mỹ học và cảm thụ     - Marketing căn bản  
Khoa học tự nhiên - Toán đại số - Vật lý - Toán Giải tích      
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Làm việc theo nhóm
- Phương pháp học ĐH
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp TH
    - Phỏng vấn & tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1,2,3,4   - AV chuyên ngành    
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo - Triết học Mác-Lênin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Vẽ kỹ thuật
- Cơ lý thuyết
- Sức bền vật liệu 1
- Vật liệu XD (2)
- Trắc địa
- TT trắc địa
- Cơ học kết cấu 1
- Cơ học đất
- Địa chất công trình
- TN VLXD
- TN cơ học đất
- TT địa chất công trình (1)    
Kiến thức chuyên ngành   - Kiến tập XD (1) - Kết cấu thép 1
- Kiến trúc DD (1)
- ĐA kiến trúc DD
- Nền móng (1),(3)
- ĐA nền móng
- Máy XD và ATLĐ (1)
- Kỹ thuật thi công 1 (1),(3)
- Kết cấu BTCT 1 (1),(2)
- Dự toán công trình XD (2)
- Tổ chức thi công (1)
- TN BTCT
- Đồ án BTCT 1
- ĐA Kỹ thuật thi công
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TTN lần 1 (1) (TTCN) (3 tháng)   - TTN lần 2 (1) (TTTN) (3 tháng)
Khóa luận TN            
GD Thể chất - QP - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học - Word - Excel + Powerpoint - Autocad   - Sap 2000 - Phần mềm dự toán
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3    

Ghi chú:

 • (1) HP có kiến tập tại DN
 • (2) HP mời DN nói chuyện chuyên đề
 • (3) HP mời GV thu hút từ TPHCM hoặc Hà Nội

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV tin học văn phòng.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013