Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Điều dưỡng

Mã ngành : 52720501

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Có kiến thức vững vàng về chuyên môn ngành điều dưỡng
 • Có những hiểu biết cơ bản về một số khoa học xã hội - tâm lý học, khoa học tự nhiên liên quan khối ngành chăm sóc sức khỏe.
 • Nắm vững các nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm.
 • Nắm vững các kiến thức liên quan sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người không những về thể chất mà cả tâm thể; các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống, môi trường chung quanh để phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe người dân.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và các khoa học sức khỏe căn bản như giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, miễn dịch, vi sinh, dược học... ; Qua các học phần giáo dục đại cương, Y học cơ sở
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về điều dưỡng; Qua các học phần Điều dưỡng cơ sở, Chăm sóc sức khỏe người bệnh Nội khoa, Chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực...
 • Nhận thức được quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; qua các học phần Pháp luật, Tổ chức y tế, Sức khỏe, nâng cao sức khỏe và hành vi con người
 • Thể hiện được sự hiểu biết và áp dụng hiệu quả quy trình điều dưỡng trong thực hành chăm sóc và theo dõi người bệnh; Qua thực hành các học phần theo module nghề tại bệnh viện, qua thời gian đi thực tập tốt nghiệp
 • Hiểu rõ các nguyên tắc trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào công tác điều dưỡng; Qua các học phần: Dịch tễ học, Sức khỏe môi trường, Dinh dưỡng tiết chế, chăm sóc người bệnh cần phục hồi chức năng
 • Thể hiện được năng lực hành nghề theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.: Qua các học phần Pháp luật, Tổ chức y tế, Tâm lý Y học và Đạo đức y học

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Người điều dưỡng có đủ năng lực thực hành nghề nghiệp theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 21/04/2012 gồm 25 tiêu chuẩn năng lực thực hành điều dưỡng cần thiết trong ba lĩnh vực
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở trong chăm sóc sức khỏe người lớn, trẻ em, phụ nữ bà mẹ và gia đình
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
 • Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ sở trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Thực hiện đúng các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và một số chuyên khoa.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả đối với bệnh nhân, gia đình và cộng đồng.
 • Có khả năng tham gia vào các hoạt động điều dưỡng trong hệ thống dọc và ngang.
 • Điều dưỡng trưởng ca, điều dưỡng trưởng phòng trong hệ thống điều dưỡng của các bệnh viện.
 • Có thể điều hành các hoạt động điều dưỡng ở quy mô khoa phòng tại các trung tâm y tế huyện, cơ sở.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV     - Các nguyên lý pháp quyền - Tư duy phản biện và sáng tạo - Mỹ học và cảm thụ  
Khoa học tự nhiên       - Xác suất - thống kê y học    
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Phương pháp học đại học
- Làm việc nhóm
- Giao tiếp thực hành
- Kỹ năng viết     - Phỏng vấn và tìm việc làm
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Anh văn giao tiếp   - TOIEC   - Anh văn chuyên ngành  
Triết học, chính trị và tư duy         - Những NLCB của CN Mác-Lênin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối ĐCS VN
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức y học cơ sở - Di truyền Y học
- Giải phẫu học
- Sinh lý học
- Hóa sinh
- Vi sinh vật-Ký sinh trùng
- Tâm lý y học-đạo đức y học (3)
- Miễn dịch-Sinh lý bệnh (3)
- Dược lý (3)
       
Kiến thức chuyên ngành
Modul nghề chính ĐDĐK   - Điều dưỡng cơ sở 1
- Điều dưỡng cơ sở 2
- CSSK người lớn bệnh nội khoa (LT) 1+2
- CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1+2 (LT)
- CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (LT)
- CS người bệnh cấp cứu và CS tích cực (LT)
- CSSK trẻ em (LT)
     
Modul nghề phụ 1: CSSK Cộng đồng       - Dịch tể học
- CSSK cộng đồng
- Sức khỏe-Môi trường
- Pháp luật-TCYT  
Modul nghề phụ 2: CSSK người cao tuổi       - CSSK người cao tuổi (LT) - CSSK người tâm thần (LT)  
Hỗ trợ bắt buộc   - Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH ĐD (LT)   - Sức khỏe-Nâng cao SK và hành vi con người - CS người bệnh cần PHCN (LT)
- Y học cổ truyền
- Dinh dưỡng và tiết chế
 
TH nghề nghiệp tại cơ sở y tế
Modul nghề chính ĐDĐK     - CSSK người lớn bệnh nội khoa 1 (TH) (1)
- CSSK người lớn bệnh ngoại khoa 1+2(TH) (1)
- CSSK người lớn bệnh nội khoa 2 (TH) (1)
- CSSK trẻ em (TH) (1)
- CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) (1)
- CS người bệnh cấp cứu và CS tích cực (TH) (1)
   
Modul nghề phụ 1: CSSK Cộng đồng         - Thực tập cộng đồng (1)  
Modul nghề phụ 2: CSSK người cao tuổi       - CSSK người cao tuổi (TH) (1) - CSSK người tâm thần (TH) (1)  
Hỗ trợ bắt buộc     - Kiểm soát nhiễm khuẩn trong TH ĐD (TH) (1)   - CS người bệnh cần PHCN (TH) (1)  
TTTN tại cơ sở y tế           - Thực tập TN (1)
Khóa luận TN/ thi TN           - Thi tốt nghiệp
GD Thể chất - Quốc phòng   - GDTC (TD và điền kinh)
- Giáo dục quốc phòng
- GDTC (tự chọn 1)      
Chương trình bổ sung (Nếu SV chưa đạt trình độ)
Tin học   - MS Word - MS Excel
- MS PP
- Phần mềm SPSS    
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3    

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt hoạt động cộng đồng.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013