Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Quản trị marketing

Mã chuyên ngành : 5134010102

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn dựa trên từng vị trí công việc từ nhân viên cho đến nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp; có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách khoa học, độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu biết sự vận hành của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, quy luật vận hành của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực và quy mô
 • Hiểu biết về một số lĩnh vực điển hình trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cụ thể trong các lĩnh vực như marketing, quản trị tài chính, quản trị dự án, bán hàng và chiêu thị. Người học có thể tham gia dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc nghiên cứu thị trường cho một sản phẩm của doanh nghiệp
 • Có kiến thức vững chắc về marketing chuyên sâu , từ việc nguyên cứu thị trường , hoạch đinh va thưc hiên cac kê hoach, chương trình Marketing thuộc lĩnh vưc san xuât , thương mai, du lich, xuât nhâp khâu, dịch vụ...
 • Có thể nắm vững và áp dụng các phương pháp marketing mới vào hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp. Đặc biệt là các kiến thức về chu trình phát triển sản phẩm mới và các phương pháp truyền thông hiện đại.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Biết tìm hiểu thông tin và phân tích ảnh hưởng của hoạt động kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới lên sự phát triển của ngành và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản trị kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ:
  • Phát hiện, phân tích và tìm giải pháp cho các vấn đề nảy sinh trong tác nghiệp kinh doanh: bán hàng, chiêu thị, quản lý khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc hiệu quả: phân công nhiệm vụ, giám sát, khích lệ, giải quyết xung đột.
  • Biết cách lập và quản trị dự án
  • Thực hiện tốt các bước khởi sự doanh nghiệp: xác định ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá cơ hội kinh doanh.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh: soạn thảo kế hoạch, thẩm định, gọi vốn đầu tư, thủ tục thành lập, phát triển cơ sơ kinh doanh.
 • Nghiệp vụ kinh doanh và marketing:
  • Kỹ năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: bán hàng, chiêu thị, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường.
  • Khả năng tổ chức điều hành các bộ phận như: bán lẻ, quan hệ khách hàng, truyền thông cổ động, quảng cáo.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI GẦN
 • Chuyên viên marketing, bán hàng; nghiên cứu thị trường và triển khai hoạt động marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Người khởi sự kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc xây dựng hệ thống.
 • Đạt được các vị trí quản lý cấp trung, điều hành các bộ phận như marketing, chắm sóc khách hàng, nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Tự khởi nghiệp và làm chủ cơ sở kinh doanh qui mô vừa và nhỏ.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các xã hội trên thế giới - Nguyên lý pháp quyền        
Khoa học tự nhiên - Toán cao cấp - Xác suất thống kê        
Kỹ năng và phương pháp NCKH - KN văn hóa tổ chức
- KN làm việc nhóm
- Phương pháp học đại học
- KN viết tiếng Việt
- KN giao tiếp thực hành
    - KN phỏng vấn tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Giao tiếp tiếng Anh - Tiếng Anh TOEIC - Tiếng Anh chuyên ngành      
Triết học, chính trị và tư duy     - Tư duy phản biện và sáng tạo   - Đường lối CM của ĐCSVN
- Triết học Mác Lê Nin
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế vĩ mô - Luật kinh tế
- Kinh tế lượng
     
Kiến thức chuyên ngành   - Quản trị học
- Marketing căn bản
- Quản trị tài chính (2)
- Quản trị Marketing (2)
- Khởi sự kinh doanh - Hành vi người tiêu dùng
- Quản trị SP và thương hiệu (2)
- Nghiên cứu marketing (1)
- Quản trị kênh phân phối
- Quản trị quan hệ KH (2)
 
TH tại trường     - Đề án 1: Phân tích thực trạng DN (Module 2) - Đề án 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của DN (Module 3) - Đề án 3: Nghiên cứu và lập kế hoạch marketing (Module 3)  
Thực hành nghề nghiệp tại DN       - TT nghề nghiệp 1 (2 tháng)   - TT nghề nghiệp lần 2 (3 tháng)
Khóa luận Tốt nghiệp           - Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   - THVP - THVP - Excel nâng cao
- PM đồ họa Codrel
- SPSS
- Ứng dụng trên điện toán đám mây
 
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - AV Toeic - AV Toeic    

Ghi chú:

 • (1) Môn học có tổ chức kiến tập thực tế
 • (2) Môn học có mời doanh nghiệp đến nói chuyện chuyên đề
 • (3) Môn học được giảng dạy bởi giảng viên thu hút đầu ngành

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013