Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Quản trị nguồn nhân lực

Mã chuyên ngành :

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Sinh viên sở hữu năng lực Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Kiểm tra công việc một cánh khoa học và đúng với thực tiễn môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Sinh viên sở hữu năng lực kiến thức như: Luật lao động, Tâm lý học lao động, Hoạch định & Tuyển dụng, Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, Đánh giá thành tích công tác, Quản trị tiền lương, Quản trị nguồn nhân lực chiến lược …
 • Sinh viên sở hữu năng lực kiến thức về quản lý doanh nghiệp như: Quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, anh văn giao tiếp…

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

KỸ NĂNG CHUẨN ĐẦU RA
Tin học
 • Hoàn thành chương trình Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng trên MS Word, MS Exel, MS PP và internet.
 • Tốc độ soạn thảo văn bản trên máy tính đạt tối thiểu 30 từ/phút.
Ngoại ngữ
 • Khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC ≥ 350.
 • Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
Văn hóa tổ chức
 • Có trách nhiệm, độc lập, tính tự chủ trong hoàn thành công việc được giao, xây dựng tổ chức.
 • Tuân thủ các quy chế, điều lệ, quy định trong trường học, cơ quan.
 • Có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc.
Phương pháp học đại học
 • Chủ động trong lập kế hoạch học tập.
 • Quản lý hiệu quả thời gian học tập.
 • Có khả năng tìm kiếm, thu thâp và đánh giá thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc của bản thân, tổ, lớp…. .
Kỹ năng viết
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng.Viết được các báo cáo công việc đơn giản.
 • Có kỹ năng viết.
Giao tiếp thực hành
 • Vận dụng được kỹ năng nghe, nói hiệu quả trong học tập và làm việc.
 • Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch trước đám đông, cộng đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt có hiệu quả.
Phương pháp Nghiên cứu khoa học
 • Biết thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học.
 • Có khả năng thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu.
 • Có khả năng xử lý số liệu và đưa ra các kết luận về các vấn đề liên quan đến đề tại nghiên cứu.
Làm việc nhóm
 • Chủ động gia nhập vào các nhóm xã hội, nhóm học tập và nhóm công việc theo ngành nghề.
 • Thiết lập được mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm và lập kế hoạch, phân công công tác, triển khai, kiểm soát công việc trong nhóm.
 • Đánh giá được hiệu quả công việc của từng thành viên và của cả nhóm.
 • Giải quyết những xung đột mâu thuẩn của nhóm.
 • Tổ chức và điều khiển buổi họp.

2.2.   Về nghề nghiệp

Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Tuyển dụng & Pháp lý nhân sự Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Đào tạo phát triển nhân sự Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề Chính sách tiền lương
 • Soạn Bảng mô tả công việc và Tiêu chuẩn công việc phục vụ Tuyển dụng.
 • Phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp để lựa chọn được những ứng viên tốt cho Doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động: Mùa vụ, có thời hạn, vô thời hạn đúng theo pháp luật hiện hành và đặc thù sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
 • Đánh giá đúng xu hướng phát triển kinh doanh của ngành và sản phẩm công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Xác định đúng nhu cầu đào tạo trong công ty.
 • Xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả cho người học.
 • Lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp.
 • Xây dựng các tiêu chí đánh giá công việc và Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân, nhóm, tổ chức chính xác.
 • Tính toán chính xác tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi cho nhân sự toàn công ty mỗi tháng.
 • Soạn bảng lương: Các khoản nhân, các khoản khấu trừ chính xác khoa học.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRIỂN THĂNG TIẾN SAU 3 NĂM
 • Cán bộ nhân sự.
 • Cán bộ tuyển dụng.
 • Cán bộ pháp lý nhân sự.
 • Cán bộ đào tạo.
 • Cán bộ đánh giá thành tích công tác.
 • Cán bộ lao đông tiền lương.
 • Nhân viên văn phòng.
 • Phó Phòng Nhân sự.
 • Phó Phòng hành chính - Nhân sự.
 • Phó phòng tổng hợp.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm gồm 6 học kỳ. Trong học kỳ 4 và học kỳ 5 sinh viên thực tập nghề lần 1 và lần 2, học kỳ 6 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương - Mỹ học và cảm thụ
- Toán giải tích
- Các nguyên lý pháp quyền
- Xác xuất thống kê
      - Triết học Mac - Lenin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM của đảng
Kỹ năng và NCKH - Văn hoá tổ chức
- PP học ĐH
- KN làm việc nhóm
- Tiếng việt thực hành - KN giao tiếp   - Phương pháp NCKH    
Tin học, Ngoại ngữ - Tin học đại cương
- Anh văn giao tiếp
- Anh văn Toeic   - AV chuyên ngành    
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Quản trị học
- Marketing căn bản
- Hành vi tổ chức
- Kinh tế lao động
- Soạn thảo văn bản
     
Kiến thức chuyên ngành     - Luật lao động
- Tâm lý học lao động
- Quản trị nguồn nhân lực TQ
- Hoạch định & Tuyển dụng NNL
- Hợp đồng lao động & Giải quyết tranh chấp
- Nguyên lý kế toán
- Kế toán tiền lương
- Đánh giá thành tích công tác
- Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
- Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực
- Quản trị tiền lương
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TT nghề nghiệp 1 - TT nghề nghiệp 2  
Thực tập TN tại DN           - Khóa luận TN
Tin học / Ngoại ngữ (Trung tâm)   - Speaking 2+
- THVP
- English 2 (TOEIC 250)
- THVP
- English 3 (TOEIC 350)
- SPSS
- Excel nâng cao
- PM Quản trị nhân sự Bizzone - Ms Project

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC ≥ 350 điểm hoặc tương đương (B1.4 tiêu chuẩn châu Âu).
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận của nhà trường tham gia tích cực 1 trong các hoạt động cộng đồng: nhân đạo, môi trường, giúp đỡ người mù, thanh niên tình nguyện,…

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013