Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Quản trị Lữ hành

Mã chuyên ngành : 5234010104

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Lập được kế hoạch kinh doanh của DN lữ hành.
 • Quản lý được công tác Thiết kế điều hành tour.
 • Quản lý được công tác HDDL.
 • ...

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Nắm được những kiến thức nền tảng về Kinh tế - Chính trị - Xã hội: Kinh tế vi mô, Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng Việt Nam,…
 • Hiểu được các kiến thức cơ sở chuyên ngành Du lịch: Văn hóa Việt Nam, Tổng quan Du lịch, Tâm lý Khách du lịch,Địa lý du lịch, Văn hóa ẩm thực,…
 • Làm chủ những kiến thức về Nghiệp vụ Lữ hành (Thiết kế và điều hành tour, Hướng dẫn du lịch)
 • Nắm vững những kiến thức về Quản trị kinh doanh Lữ hành,…

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Vận dụng được các Kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt náo, kỹ năng giao tiếp,…
 • Thành thạo các kỹ năng về Nghiệp vụ Lữ hành, Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch,…
 • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh du lịch và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của DN Lữ hành (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các Khu du lịch, Công ty Lữ hành,… mà nhà trường đang gắn kết).

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Nhân viên công tác tại các bộ phận của Công ty Lữ hành: Thiết kế tour, điều hành tour, sell...
 • Hướng dẫn viên du lịch,…
 • Nhân viên công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch.
 • Có thể giữ các vị trí quản lý các bộ phận Công ty Lữ hành, các văn phòng đại diện, các Đại lý Du lịch,…
 • Có thể tự tạo lập và làm chủ cơ sở kinh doanh về Du lịch.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Nguyên lý pháp quyền - Cơ sở Văn hóa Việt Nam     - Lịch sử văn minh thế giới
- Mỹ học & cảm thụ
 
Kỹ năng và NCKH - Kỹ năng LVN
- Văn hóa tổ chức
- Kỹ năng viết - Quản lý công việc   - Phỏng vấn và tìm VL  
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1 - AV Chuyên ngành DL1   - AV Chuyên ngành DL2  
Triết học, chính trị và tư duy         - Tư duy phản biện & sáng tạo
- Những NLCB của CN MLN
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM VN
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Tâm lý khách DL
- Kỹ năng giao tiếp trong DL
- Kinh tế vi mô
- Tổng quan Du lịch(1)
- Địa lý du lịch
- Văn hóa ẩm thực
- Văn hóa các nước ASEAN
- Quản trị học
- Tuyến điểm du lịch
- Marketing Du lịch
     
Kiến thức chuyên ngành     - Tổ chức sự kiện
- LT Nghiệp vụ Hướng dẫn DL
- Nghiệp vụ Lữ hành 1
- Nghiệp vụ Lữ hành 2(1,2)
- TH Nghiệp vụ Hướng dẫn DL(1,2)
- Quản trị KD Lữ hành  
TT nghề nghiệp tại cơ sở       - TT NN tại cơ sở 1   - TT NN tại cơ sở 2
TT cuối khóa           - Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   - Word - Exel
- Power point
- SPSS
  - Phần mềm đồ họa Codrel
- ƯD trên điện toán đám mây
 
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - English 2 - English 3    

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cao đẳng Quản trị lữ hành.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (Nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013