Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Kế toán tài chính

Mã chuyên ngành : 5134030101

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Có năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu chính sách Pháp luật về Luật doanh nghiệp, về chế độ Kế toán - tài chính, chế độ Kiểm toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tình hình kinh tế trong nước và thế giới... Nắm bắc được các quy luật tự nhiên xã hội trong lĩnh vực kế toán tài chính.
 • Kế toán:
  • Nắm vững bản chất đối tượng và 4 phương pháp nghiên cứu đối tượng của kế toán.
  • Nắm vững kiến thức cơ bản Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán đơn vị hành chính - sự nghiệp, Kế toán công ty cổ phần. Biết sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Tài chính:
  • Nắm vững kiến thức về tài chính Doanh nghiệp.
  • Có khả năng Phân tích tình hình tài chính, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Kế toán Tài chính
 • Lập chứng từ kế toán chính xác
 • Lập sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo quyết toán thuế
 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp DN phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Kế toán tổng hợp: Trở thành kế toán tổng hợp và thành thạo các phần hành kế toán như: Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương-các khoản theo lương, Kế toán chi phí SX-giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế ở các loại hình doanh nghệp, các công ty, các cơ quản lý nhà nước…
 • Chuyên viên tài chính.
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc tài chính

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo(3) - Đường lối cách mạng của ĐCSVN
- Những NLCB CN Mác Lê Nin
- Tư tưởng HCM
 
Khoa học XN&NV   - Các nguyên lý pháp quyền - Mỹ học và cảm thụ (2)      
Khoa học tự nhiên     - Phương pháp tính
- Toán xác suất và thống kế toán
- Toán kinh tế    
Kỹ năng và NCKH - Phương pháp học Đại học (2)
- Văn hóa tổ chức (3)
- Làm việc nhóm (3)
- Kỹ năng viết (2)
- Giao tiếp và Thực hành (3)
    - Phỏng vấn và tìm việc làm (2)  
Tin học - Tin học đại cương          
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1 - Tiếng anh chuyên ngành      
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Nguyên lý kế toán
- Kinh tế vi mô
- Thuế Nhà Nước (2) - Luật kinh tế - Lý thuyết tài chính - tiền tệ    
Kiến thức chuyên ngành - Kế toán TC 1 (1)
- TH kế toán TC 1 (1)
- Kế toán TC 2 (1)
- TH kế toán TC 2 (1)
- Kế toán TC 3 (1)
- TH kế toán TC 3 (1)
- Kế toán TC 4 (1)
- TH kế toán TC 4 (1)
- Kế toán hành chính sự nghiệp (4)
- Tài chính DN (1)
- Kế toán công ty (1)
- TH kế toán (1)
   
TT nghề và TTTN cuối khóa         - TT nghề 1 và 2: Kế toán & tài chính tại DN (3 tháng) (1) - Thực tập TN (3 tháng) (1)
- Khóa luận TN hoặc thi (2 tháng) (1)
GD Thể chất - Quốc phòng   - Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất - Giáo dục thể chất    
Chương trình bổ sung (Nếu SV chưa đạt trình độ)
Tin học   - MS Word - MS Excel
- MS Power point
- Phần mềm kế toán - Kế toán máy bằng Excel  
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3    

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Kế toán tài chính.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt hoạt động cộng đồng.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013