Bạn đang xem: Trang chủ > Cao đẳng chính quy > Ngành đào tạo
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG
Điện tử - Viễn thông

Mã chuyên ngành : 5251030102

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Biết sử dụng các thiết bị điện - điện tử trong dân dụng và vận hành, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện tử.
 • Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về điện tử, tổng đài, định tuyến trong mạng nội hạt, mở rộng.
 • Nắm vững kiến thức về mạng di động, cáp quang, vi ba vệ tinh.
 • Hiểu rõ nguyên lý làm việc, khai thác vận dụng các thiết bị điện - điện tử trong các máy móc phức tạp sử dụng trong y tế, hàng không, tổng đài, thiết bị đầu cuối.
 • ...

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

KỸ NĂNG CHUẨN ĐẦU RA
Tin học
 • Hoàn thành chương trình Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng trên MS Word, MS Exel, MS PP và internet.
 • Tốc độ soạn thảo văn bản trên máy tính đạt tối thiểu 30 từ/phút.
Ngoại ngữ 2
 • Khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC ≥ 450.
 • Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
Văn hóa tổ chức
 • Có trách nhiệm, độc lập, tính tự chủ trong hoàn thành công việc được giao, xây dựng tổ chức.
 • Tuân thủ các quy chế, điều lệ, quy định trong trường học, cơ quan.
 • Có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc.
Phương pháp học đại học
 • Chủ động trong lập kế hoạch học tập.
 • Quản lý hiệu quả thời gian học tập.
 • Có khả năng tìm kiếm, thu thâp và đánh giá thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc của bản thân, tổ, lớp…
Kỹ năng viết
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng, viết được các báo cáo công việc đơn giản.
 • Có kỹ năng viết.
Giao tiếp thực hành
 • Vận dụng được kỹ năng nghe, nói hiệu quả trong học tập và làm việc.
 • Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch trước đám đông, cộng đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt có hiệu quả (đối với đồng nghiệp).
Quản lý công việc
 • Thiết lập được các mục tiêu, lịch công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, sơ kết, và tổng kết.
 • Lập được kế hoạch triển khai công việc giao.
 • Xây dựng và cải tiến được quy trình quản lý công việc.
 • Viết được các sơ kết, tổng kết công việc.
Làm việc nhóm
 • Chủ động gia nhập vào các nhóm xã hội, nhóm học tập và nhóm công việc theo ngành nghề.
 • Thiết lập được mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm và lập kế hoạch, phân công công tác, triển khai, kiểm soát công việc trong nhóm.
 • Đánh giá được hiệu quả công việc của từng thành viên và của cả nhóm.
 • Giải quyết những xung đột, mâu thuẫn của nhóm.
Phương pháp Nghiên cứu khoa học
 • Biết thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điện-điện tử.
 • Có khả năng thiết kế biểu mẫu thu thập số liệu.
 • Có khả năng xử lý số liệu và đưa ra các kết luận về các vấn đề liên quan đến đề tại nghiên cứu.
Phỏng vấn và tìm việc làm
 • Biết cách xây dựng hồ sơ xin việc.
 • Biết các kỹ năng trả lời phỏng vấn tìm việc làm.

2.2.   Về nghề nghiệp

Điện tử Viễn thông
 • Đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế mạch điện tử từ đó thi công mạch ứng dụng theo bản vẽ thiết kế.
 • Đọc hiểu các bản vẽ mạch điện tử trong hệ thống điện tử của xí nghiệp, công trình từ đó lắp đặt, thi công , có phương án khắc phục và xử lý sự cố, thay thế, bảo trì các thiết bị về điện tử khi xảy ra hỏng hóc, chạm chập.
 • Tính toán, thiết kế hệ thống mạch điện tử ứng dụng, mạch điều khiển cơ bản như đèn trang trí, đèn giao thông, mạch giám sát, đo lường điều khiển….
 • Lập tiến độ thi công, phân công công việc cụ thể để thi công đúng tiến độ các hệ thống về điện tử.
 • Đọc hiểu các hướng dẫn, cấu trúc, các sơ đồ khối của hệ thống điện tử phức tạp trong y tế, đo lường chính xác cao từ đó khai thác vận hành hiệu quả, ít hỏng hóc và đề ra các biện pháp cải tiến cho hiệu quả hơn.
 • Chủ động trong việc cập nhật kiến thức, thái độ tự học cao, sáng tạo và có phong cách làm việc chuyên nghiệp.
 • Đọc và hiểu các sơ đồ khối của hệ thống viễn thông, thành phần của hệ thống viễn thông như máy phát máy thu, các thiết bị kết nối, các thiết bị trên đường truyền.
 • Bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện, điện tử trong các hệ thống viễn thông.
 • Tổ chức điều hành và quản lý hệ thống truyền dẫn.
 • Vận hành khai thác hệ thống viễn thông hiệu quả, có trách nhiệm trong công việc, giảm sai sót trong quá trình vận hành.
 • Tính toán mô phỏng truyền sóng.
 • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành để mô phỏng, tính toán, thiết kế một đường truyền theo yêu cầu cho trước.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cấp các trang thiết bị điện tử trong dân dụng, các thiết bị đo lường phục vụ các nhu cầu khác nhau.
 • Thiết kế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử.
 • Giải quyết các vấn đề chuyên môn về điện tử ở những vị trí công tác trong tất cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dân dụng, vận hành, sử dụng năng lượng điện hiệu quả.
 • Kỹ sư giám sát các hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông.
 • Cán bộ quản lý trong các công ty, tập đoàn viễn thông (Tổ trưởng, quản đốc…).
 • Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.
 • Đọc và hiểu rõ các tài liệu tiếng anh chuyên ngành về điện tử, viễn thông.
 • Chuyên viên về lập trình thiết kế các vi mạch điện tử theo yêu cầu cho trước.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Theo đề án tuyển sinh riêng của nhà trường.

4.   Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn là 3 năm gồm 6 học kỳ.

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6
Kiến thức giáo dục đại cương - Mỹ học và cảm thụ
- Vật lý
- Toán đại số
- PP học đại học
- Làm việc nhóm
- Văn hóa tổ chức
- Tin học đại cương
- Speaking 1
- Các nguyên lý pháp quyền
- Toán giải tích
- Viết
- Giao tiếp thực hành
- English 1,2,3,4
  - TA Chuyên ngành - Phỏng vấn và tìm việc làm
- Đường lối ĐCS Việt Nam
- Triết học Mác-Lênin
- Marketing cơ bản
- Tư duy phản biện và sáng tạo
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
Kiến thức cơ sở - Vẽ kỹ thuật   - LT trường điện từ - An toàn điện    
Kiến thức chuyên ngành - Lý thuyết mạch điện tử 1 - Kỹ thuật mạch điện tử 1
- Lý thuyết mạch điện tử 2
- Kỹ thuật xung
- TN Kỹ thuật xung
- TN lý thuyết mạch điện
- TH Kỹ thuật mạch điện tử
- Đo lường điện tử
- Kỹ thuật số
- Vi xử lý - Vi điều khiển
- Cấu trúc máy tính
- KT mạch điện tử 2
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- TN Đo lường điện tử
- TN Kỹ thuật số
- TN VXL-VDK
- Đồ án VXL-VDK
- Thông tin số
- TH điện cơ bản
- Đồ án thông tin số
- Truyền số liệu
- Xử lý tín hiệu số
- Truyền sóng
- Thông tin vi ba vệ tinh
- Kỹ thuật viễn thông
- Thông tin di động
- Thiết kế tuyến vi ba vệ tinh
- TH xử lý tín hiệu số
- TN truyền sóng
 
TH nghề nghiệp tại DN       - Thực tập điện tử (2,5 tháng)    
Thực tập TN tại DN           - Thực tập tốt nghiệp (2,5 tháng)
- Đồ án tốt nghiệp
GD Thể chất, QP            
Bổ sung: Tiếng Anh/Tin học tại Trung tâm   - THVP
- Speaking 2
- THVP
- AV Toeic 2
- Autocad Electrical
- AV Toeic 3
- Thiết kế mô phỏng mạch điện tử - Matlab Simulink

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Kỹ sư CNKT Điện, Điện Tử.
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC ≥ 450 điểm, tương đương (B1)
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.
 • Chứng nhận của nhà trường tham gia tích cực 1 trong các hoạt động cộng đồng: nhân đạo, môi trường, giúp đỡ người mù, thanh niên tình nguyện,…

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013