Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã chuyên ngành : 5234010104

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Đào tạo gắn thực tiễn, SV vững vàng lập nghiệp

- Hợp tác phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch

 • Lập được kế hoạch kinh doanh của DN DL: KH và phương án bán buồng, KH và phương án kinh doanh nhà hàng, KH khai thác khách hàng, kế hoạch tài chính.
 • Quản lý được chất lượng dịch vụ trong kinh doanh Khách sạn.
 • Lập được các phương án quan hệ và chăm sóc các đối tượng khách hàng.
 • Áp dụng để lập 01 đề án quản trị cơ sở kinh doanh Du lịch.
 • ...

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Nắm được những kiến thức nền tảng về Kinh tế - Chính trị - Xã hội: Kinh tế vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng Việt Nam,…
 • Hiểu được các kiến thức cơ sở chuyên ngành Du lịch: Văn hóa Việt Nam, Tổng quan Du lịch, Tâm lý Khách du lịch,Địa lý du lịch, Văn hóa ẩm thực,…
 • Làm chủ những kiến thức về Nghiệp vụ kỹ thuật trong Du lịch: Nghiệp vụ Nhà hàng (Bàn, Bar), Nghiệp vụ lưu trú (Lễ tân, Buồng), Nghiệp vụ Lữ hành (Thiết kế và điều hành tour, Hướng dẫn du lịch)
 • Nắm vững những kiến thức về Quản trị kinh doanh Du lịch: Quản trị Nhà hàng, Quản trị Lưu trú, Quản trị kinh doanh lữ hành,…

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên khoa Kinh tế Du lịch đi thực tế tại Le Belhamy Resort - Hội An

Lễ kết thúc thực tập tại Sandy Beach Resort và sinh viên có việc làm ngay

 • Vận dụng được các Kỹ năng mềm vào hoạt động nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt náo, kỹ năng giao tiếp,…
 • Thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ trong du lịch: Nghiệp vụ Nhà hàng, Nghiệp vụ Lưu trú, Nghiệp vụ Lữ hành, Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch,…
 • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh du lịch và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của DN, có kỹ năng phân tích, tổng hợp đánh gía dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tự mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng về: Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh Khách sạn, Quản trị kinh doanh Lữ hành, Chăm sóc Khách hàng,… (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các chuỗi Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Khu du lịch, Công ty Lữ hành,… mà nhà trường đang gắn kết).

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận kinh doanh trong Khách sạn, nhà hàng: Lễ tân, Buồng, Bàn, Bar, khu vực giải trí,...
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận của Công ty Lữ hành: Thiết kế tour, điều hành tour, Hướng dẫn du lịch,…
 • Chuyên viên công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch.
 • Có thể giữ các vị trí giám sát, quản lý tại các bộ phận trong Khách sạn, Nhà hàng,…
 • Có thể giữ các vị trí quản lý các bộ phận Công ty Lữ hành, các văn phòng đại diện, các Đại lý Du lịch,…
 • Có thể tự tạo lập và làm chủ cơ sở kinh doanh về Du lịch.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Mỹ học & cảm thụ
- Nguyên lý pháp quyền     - Lịch sử văn minh thế giới      
Kỹ năng và NCKH - PP học ĐH
- Kỹ năng LVN
- Văn hóa tổ chức
- Kỹ năng viết - Quản lý công việc - PP NCKH     - Phỏng vấn và tìm VL  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1 - AV Chuyên ngành DL1   - AV Chuyên ngành DL2      
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện & sáng tạo     - Những NLCB của CN MLN
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM VN
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Tổng quan Du lịch(1)
- Địa lý du lịch
- Kỹ năng giao tiếp trong DL
- Tâm lý khách DL
- Kinh tế Vĩ mô
- Quản trị học
- Marketing Du lịch   - Tuyến điểm du lịch
- K. toán và NV Th.toán
     
Kiến thức chuyên ngành   - LT nghiệp vụ bàn - TH nghiệp vụ bàn(2)
- Nghiệp vụ bar(2)
- LT NV Lễ tân KS
- TH NV Lễ tân KS(2)
- Nghiệp vụ Buồng(1,2)
- Tổ chức sự kiện
- Nghiệp vụ Lữ hành 1
- LT Nghiệp vụ Hướng dẫn DL
- Nghiệp vụ Lữ hành 2(1,2)
- TH Nghiệp vụ Hướng dẫn DL(1,2)
- Quản trị KD Lữ hành
- Quản trị chất lượng dịch vụ
- Chăm sóc khách hàng(2)
- Quản trị nguồn nhân lực
- QTKD khách sạn
- Đề án
 
TT nghề nghiệp tại cơ sở       - TT NN tại cơ sở 1(KS-NH)   TT NN tại cơ sở 2 (Lữ hành, HDDL)    
TT cuối khóa               - Thực tập TN
- Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   - Word - Exel
- Power point
  - SPSS - PM quản lý KS-NH - PM đồ họa Codrel
- ƯD trên điện toán đám mây
 
Tin học   - Spearking 2 - English 2 - English 3 - English 4   - Job hunting  

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân QTKD.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV TH chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt hoạt động nghiên cứu khoa học (nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013