Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Thương mại điện tử

Mã chuyên ngành : 5248020103

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ thông tin theo yêu cầu tin học hóa đáp ứng thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp và đồng thời tuân thủ theo quy trình công nghệ, nhanh chóng đạt hiệu quả.
 • Hoàn thiện thực hành nghề nghiệp công nghệ thông tin cơ bản trên nền tảng các công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ phần mềm, mạng máy tính- truyền thông và thương mại điện tử.
 • Có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực chuyên sâu, đảm bảo cho các vị trí quản lý dự án, quản lý chuyên môn và khởi nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên môn của công nghệ thông tin: Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Thương mại điện tử. Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

Thương mại điện tử Lập trình ứng dụng Quản trị kinh doanh
 • Có năng lực phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử.
 • Có năng lực xây dựng các Website thương mại điện tử cho cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có khả năng thiết lập bảo mật đảm bảo hoạt động an toàn mạng, thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ thương mại điện tử.
 • Có năng lực quản trị hệ thống thương mại điện tử, có thể triển khai các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.
 • Có khả năng phát triển các ứng dụng trên máy bàn, di động và trên nhiều môi trường khác.
 • Có năng lực tự phát triển ứng dụng và đưa lên các kho ứng dụng để kinh doanh, kiếm lợi nhuận.
 • Có khả năng thực hiện các công việc trong quy trình sản xuất công nghệ phần mềm của các công ty sản xuất phần mềm chuyên nghiệp.
 • Có khả năng quản trị, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ.
 • Có năng lực tổ chức kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp.
 • Có năng lực sales và chăm sóc khách hàng.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Thương mại điện tử Lập trình ứng dụng Quản trị kinh doanh
 • Có năng lực phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử.
 • Có năng lực xây dựng các Website thương mại điện tử cho cơ quan, doanh nghiệp.
 • Có khả năng tích hợp các công nghệ, giải pháp thanh toán cho các hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng Web.
 • Có năng lực quản trị hệ thống thương mại điện tử, có thể triển khai các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.
 • Có năng lực về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
 • Có năng lực về lập trình Web trên các nền tảng đóng và mở.
 • Có năng lực trong việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng di động.
 • Có năng lực tham gia vào công việc của dự án công nghệ thông tin như: lập bản dự thảo tính khả thi của dự án CNTT, ước lượng chi phí, lập trình,…
 • Có khả năng quản trị , tổ chức hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ.
 • Có năng lực tổ chức kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp.
 • Có năng lực sales và chăm sóc khách hàng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Chuyên viên có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại.
 • Chuyên viên phân tích hỗ trợ ra quyết định trong thương mại điện tử và kinh doanh điện tử.
 • Chuyên viên lập trình, phát triển các ứng dụng mạng và các ứng dụng dựa trên nền tảng Web cho các doanh nghiệp.
 • Chuyên viên thương mại điện tử, marketing điện tử, quản trị quan hệ khách hàng thương mại điện tử.
 • Chuyên viên quản trị mạng bao gồm: khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng; quản trị và thiết lập bảo mật đảm bảo hoạt động an toàn mạng cho doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có thể làm việc tốt ở các cơ sở ban ngành, trường học với vai trò là cán bộ giảng dạy về Thương mại điện tử, quản trị mạng và lập trình di động.

 • Trưởng phòng kinh doanh TMĐT.
 • Tổ trưởng kinh doanh TMĐT.
 • Trưởng phòng CNTT.
 • CEO trong cơ quan doanh nghiệp.
 • Trưởng nhóm quản trị diễn đàn, trang mạng xã hội.
 • Trưởng nhóm kinh doanh trên môi trường mạng.
 • Trưởng nhóm dự án TMĐT.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Mỹ học và cảm thụ   - Marketing căn bản       - Các xã hội trên thế giới
- Các nguyên lý pháp quyền
   
Khoa học tự nhiên - Toán đại số - Toán giải tích - Toán XS và TK - Phương pháp tính - Toán rời rạc        
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Làm việc nhóm
- PP học đại học
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp TH
- Quản lý công việc - Phương pháp NCKH       - Phỏng vấn và tìm việc làm  
Tin học - Thực hành THVP                
Ngoại ngữ - Speaking - English   - Tiếng Anh CN          
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo       - Đường lối ĐCSVN
- Tư tưởng HCM
- Các NLCB của chủ nghĩa Mac - Lênin
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Tin học căn bản
- Kỹ thuật lập trình
- Cơ sở dữ liệu
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Đồ họa ứng dụng
  - Kinh tế vi mô   - Mạng máy tính
- Luật kinh doanh
- Quản trị học
- Nguyên lý kế toán
     
Kiến thức chuyên ngành chính: TMĐT     - Phân tích và thiết kế HĐT (1)
- LT hướng đối tượng
- Hệ quản trị CSDL
- LT giao diện Web (1)
- Thương mại điện tử (3)
- Lập trình Web (2)
- Marketing điện tử (3)
- Thanh toán điện tử (2)
- Đồ án chuyên ngành
- Bảo mật thương mại điện tử (3) - Quản trị dự án TMĐT (2),(3)    
Kiến thức CN phụ 1: QTKD             - Khởi sự KD (3)
- Quản trị tài chính (1)
- Quản trị chiến lược (1)  
Kiến thức CN phụ 2: Lập trình ứng dụng           - Chuyên đề Java - Chuyên đề Lập trình di động (2)    
Học phần tự chọn             - Chuyên đề: Lập trình mã nguồn mở (2) - Quản trị bán hàng (1)  
TTNN tại DN         - TTNN lần 1 (2 tháng)     - TTNN lần 2 (2 tháng) - Thực tập TN
TTNN tại DN                 - Đồ án TN
GDTC - GDQP   - GDTC1
- GDQP
- GDTC2 - GDTC3          
Chương trình bổ sung (Nếu SV chưa đủ trình độ)
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Hunting job      

Ghi chú:

 • (1) Học phần có hoạt động kiến tập thực tế
 • (2) Học phần có sự tham gia của doanh nghiệp nói chuyên chuyên đề
 • (3) Học phần có mời GV thu hút giảng dạy

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Kỹ sư CNTT, chuyên ngành CNPM
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013