Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Xây dựng cầu đường

Mã chuyên ngành : 5251010202

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Khối ngành Kỹ thuật tại ĐH Đông Á: Góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên đại học có việc làm khi ra trường

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, định giá, quản lý các công trình xây dựng cầu đường;
 • Vận dụng một cách sáng tạo và thông thạo các kiến thức đã học để giải quyết các công việc của người Kỹ sư Xây dựng cầu đường trong thực tế sản xuất;
 • Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
 • Nắm vững các qui định về luật pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Nắm vững vai trò của họat động kinh doanh xây lắp trong nền kinh tế Nhà nước.
 • Nắm vững các học phầnkiến thức cơ sở ngành, như: địa chất công trình, cơ học đất, vật liệu xây dựng,….
 • Nắm vững các học phần kiến thức chuyên ngành, như: nền móng, kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế cầu, thi công cầu,….
 • Nắm vững các trình tự thiết kế, thi công, giám sát, lập dự toán, quản lý công trình cầu đường.
 • Nắm vững các phương pháp tính, phần mềm tin học phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự toán, thi công công trình cầu đường.

Thực hành nghề nghiệp tại khu thí nghiệm thực hành

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Có khả năng tham gia các công việc Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa hình các công trình cầu đường (bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thủy văn,…).
 • Có khả năng tham gia khảo sát địa chất công trình cầu đường.
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trình cầu nhỏ (dưới 25m), trung (từ 25m đến 100m), 1 phần công việc cầu lớn (trên 100m);
 • Có khả năng tham gia thiết kế, thi công, hỗ trợ tư vấn giám sát, lập dự toán, quản lý dự án được các công trình đường từ cấp III đến cấp VI và 1 phần công việc đường cấp I, II.

Với chương trình đào tạo theo hướng thực nghiệm, trong suốt 4,5 năm, SV được tham gia
thực tập thực tế tại phòng thí nghiệm của nhà trường và làm việc tại các doanh nghiệp
như Dinco, Cty 545, Đăng Hải,… thông qua 3 module nghề nghiệp trong 9 tháng.
Ngoài ra, SV được tham quan, kiến tập thường xuyên trong suốt quá trình học tập tại trường.
Như vậy, sau khi tốt nghiệp, SV sẽ dễ dàng nắm bắt công việc thực tế và hòa nhập với công việc một cách nhanh chóng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Ký kết hợp tác nhân lực ngành Xây dựng với ĐH DongA - Hàn Quốc

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Nhân viên kinh doanh vật liệu và thiết bị kỹ thuật.
 • Cán bộ Phòng thí nghiệm.
 • Cán bộ Khảo sát địa hình.
 • Cán bộ Khảo sát địa chất.
 • Cán bộ lập dự toán.
 • Cán bộ thiết kế.
 • Cán bộ kỹ thuật thi công.
 • Chủ nhiệm hạng mục khảo sát, thiết kế, lập dự toán.
 • Đội trưởng thi công.
 • Cán bộ tư vấn giám sát.
 • Cán bộ lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, đánh giá thầu.
 • Cán bộ quản lý dự án.
 • Cán bộ kiểm toán.
 • Giảng viên.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các nguyên lý pháp quyền   - Mỹ học và cảm thụ       - Marketing căn bản    
Khoa học tự nhiên - Toán đại số - Vật lý     - Toán Giải tích   - Toán xác suất và thống kê - Toán chuyên ngành  
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Làm việc theo nhóm
- Phương pháp học Đại học
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp TH
- Quản lý công việc - Phương pháp NCKH       - Phỏng vấn & Tìm việc  
Tin học - Tin học đại cương                
Ngoại ngữ - Speaking1 - English 1   - Anh văn chuyên ngành          
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo         - Những NLCB của CN Mác-Lênin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối ĐCSVN
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Vẽ kỹ thuật Xây dựng
- Cơ lý thuyết
- Sức bền vật liệu 1
- Vật liệu XD (2)
- TN VLXD
- Địa chất công trình
- TT địa chất công trình (1)
- Cơ học kết cấu 1
- Thủy lực cơ sở
- Cơ học đất
- TN cơ học đất
- Trắc địa
- TT trắc địa
  - Sức bền vật liệu 2
- Cơ học kết cấu 2
       
Kiến thức chuyên ngành   - Kiến tập XD(1) - Kết cấu thép 1
- Môi trường trong XD (1)
- Máy XD và ATLĐ (1)
- Tổng quan công trình cầu đường
- Thiết kế và thi công cống
- Triển khai bản vẽ XD
- Kết cấu BTCT 1 (1)(2)
- Đồ án BTCT 1
- Nền móng (1)
- Đồ án nền móng
- Thiết kế đường ô tô 1 (1)
- Đồ án thiết kế đường ô tô 1
- Thiết kế cầu BTCT (1)
- ĐA thiết kế cầu BTCT
- Thi công cầu BTCT (1)(2)
- Thi công đường 1 (1)(2)
- ĐA thi công cầu BTCT
- ĐA thi công đường 1
- Thiết kế cầu thép (1)
- Đồ án thiết kế cầu thép
- Thiết kế đường ô tô 2 (1)(3)
- Thi công cầu thép (1)
- Chuyên đề cầu (3)
- Quản trị dự án đầu tư XD cơ bản(3)
- Dự toán công trình XD
- TN BTCT
- TN đường
- ĐA thi công cầu thép
- Thi công đường 2 (1)
- ĐA thi công đường 2
- Chuyên đề: Xử lý nền đất yếu (1)(3)
- Khai thác công trình cầu đường
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TTNN lần 1 (TTCN) (3 tháng)   - TTNN lần 2 (TTKT) (2.5 tháng)   - TTNN lần 3 (TTTN) (3 tháng)  
Khóa luận TN                 - Đồ án TN
Giáo dục thể chất - QP
  - GDTC (TD và điền kinh)
- GDQP
- GDTC (tự chọn 1) - GDTC (Tự chọn 2)          
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học - THVP (Word) - THVP (Excel + Powerpoint) - Autocad   - Sap & AND Design   - Phần mềm DELTA    
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Hunting Job      

Ghi chú:

 • (1) HP có kiến tập tại DN
 • (2) HP mời DN nói chuyện chuyên đề
 • (3) HP mời GV thu hút từ TPHCM hoặc Hà Nội

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Kỹ sư xây dựng chuyên ngành xây dựng cầu đường.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV tin học văn phòng.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013