Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị Marketing

Mã chuyên ngành : 5134010102

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Khối ngành Kinh tế tại ĐH Đông Á: Góp phần giảm tỷ lệ sinh viên đại học ra trường chưa tìm được việc làm

 • Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn dựa trên từng vị trí công việc từ nhân viên cho đến nhà lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp; có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách khoa học, độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu biết sự vận hành của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, quy luật vận hành của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực và quy mô
 • Kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.
 • Hiểu biết về chiến lược tổ chức, vận dụng chiến lược vào trong các hoạt động như marketing, tài chính, kế toán, sản xuất, vận hành, nhân sự, dự án.
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm nhận diện các cơ hội Marketing cho doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp .
 • Nghiên cứu và nhận diện rõ các nhân tố cốt lõi nhằm thấu hiểu hành vi của người tiêu dùng mục tiêu đối với sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng.
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nhằm tạo ra vị trí cạnh tranh vượt trội và bền vững cho sản phẩm/dịch vụ.
 • Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ mới nhằm đáp ứng tốt xu hướng tiêu dùng và cạnh tranh.
 • Quản trị chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau, duy trì hoặc cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 • Thiết kế và điểu chỉnh chiến lược giá phù hợp với môi trường kinh doanh.
 • Thiết kế và quản trị hệ thống kênh phân phối để đưa sản phẩm đến tay khách hàng đúng lúc, đúng địa điểm có nhu cầu.
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình khuyếch trương, xúc tiến như quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng …
 • Gia tăng sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng đối với sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp cung ứng thông qua các chiến lược và chương trình quản trị quan hệ khách hàng.
 • Thực hiện việc đánh giá và kiểm tra hoạt động marketing của doanh nghiệp đểđánh giá tính hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động .
 • Nắm vững và áp dụng các phương pháp marketing mới vào hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp. Đặc biệt là các kiến thức về chu trình phát triển sản phẩm mới và các phương pháp truyền thông hiện đại.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Biết tìm hiểu thông tin và phân tích ảnh hưởng của hoạt động kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới đối với sự phát triển của ngành và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản trị kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ:
  • Vận dụng tốt các kỹ năng cơ bản của quản trị bao gồm xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và đánh giá kết quả, áp dụng cho các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp như: sản xuất, nhân sự, tài chính, marketing…
  • Phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành và quy mô: mức độ cạnh tranh, tiềm năng phát triển, mức độ rủi ro.
  • Phát hiện, phân tích và tìm giải pháp cho các vấn đề nảy sinh trong tác nghiệp kinh doanh: bán hàng, chiêu thị, quản lý khách hàng, vận hành, sản xuất, nhân sự.
  • Kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc hiệu quả: phân công nhiệm vụ, giám sát, khích lệ, giải quyết xung đột.
  • Thực hiện tốt các bước khởi sự doanh nghiệp: xác định ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá cơ hội kinh doanh.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh: soạn thảo kế hoạch, thẩm định, gọi vốn đầu tư, thủ tục thành lập, phát triển cơ sơ kinh doanh.
 • Nghiệp vụ Marketing chuyên sâu:
  • Triển khai tốt việc thu thập số liệu của thị trường và phân tích.
  • Có khả năng lập chiến lược marketing ngắn và dài hạn.
  • Vận dụng tốt các chính sách và quản trị marketing trong môi trường kinh doanh biến động.
  • Áp dụng tốt các chính sách truyền thông và marketing quốc tế.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên QTKD tham gia kiến tập tại trạm dừng chân MeKong - Hải Vân

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI GẦN

Marketing tổng quát gồm các nhóm nghề nghiệp

 • Lĩnh vực quảng cáo (Advertising): Nhân viên, chuyên viên làm việc trong các công ty truyền thông và quảng cáo, cũng như các tổ chức có tham gia trong lĩnh vực quảng cáo.
 • Lĩnh vực quản trị thương hiệu và sản phẩm (Brand Management): Làm việc trong các doanh nghiệp và phụ trách các hoạt động quản trị thương hiệu, sản phẩm.
 • Lĩnh vực nghiên cứu thị trường (Market Research): Nhân viên, chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường trong các công ty chuyên về nghiên cứu thị trường, hay bộ phận nghiên cứu thị trường của các doanh nghiệp.
 • Lĩnh vực quản trị chiêu thị (Promotion): Phụ trách các hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông marketing.

Lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng gồm các nhóm nghề nghiệp:

 • Lĩnh vực phân phối và cung ứng (Suply and Distribution): Phụ trách các hoạt động quản trị kênh phân phối, các hoạt động cung ứng, vận tải và cung ứng dịch vụ trong doanh nghiệp̣.
 • Lĩnh vực bán hàng (Sales): Phụ trách các hoạt động quản trị lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng trực tiếp, bán hàng online…
 • Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng (Customer services): Phụ trách các hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng

Marketing tổng quát gồm các nhóm nghề nghiệp:

 • Giám đốc quảng cáo, Giám đốc bán hàng, Giám đốc truyền thông.
 • Giám đốc thương hiệu, Giám đốc sản phẩm.
 • Chuyên gia phân tích thị trường, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường.

Lĩnh vực bán hàng và chăm sóc khách hàng gồm các nhóm nghề nghiệp:

 • Phó, trưởng phòng kinh doanh
 • Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Tự tạo lập cơ sở kinh doanh
 • Tư vấn phát triển doanh nghiệp

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các xã hội trên thế giới - Nguyên lý pháp quyên
- Mỹ học và cảm thụ
           
Khoa học tự nhiên - Toán cao cấp - Xác suất thống kê            
Kỹ năng và phương pháp NCKH - KN văn hóa tổ chức
- KN làm việc nhóm
- Phương pháp học đại học
- KN viết
- KN giao tiếp thực hành
- KN quản lý công việc - Phương pháp NCKH     - KN phỏng vấn tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1   - Tiếng Anh CN        
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo     - Đường lối CM của ĐCSVN
- Triết học Mác Lê Nin
- Tư tưởng HCM
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế vĩ mô
- Kế toán quản trị
- Luật kinh tế
- Kinh tế lượng
         
Kiến thức chuyên ngành   - Quản trị học - Quản trị tài chính (2)
- Marketing căn bản
- Marketing dịch vụ
- Khởi sự kinh doanh - Quản trị marketing (2)
- Hành vi người tiêu dùng
- Nghiên cứu marketing (1)
- Quản trị quan hệ KH (2)
- Quản trị kênh phân phối
- Quản trị Sản phẩm và Thương hiệu
- Truyền thông marketing (2)
- Marketing chiến lược (2)
- International Marketing (2)
- E-Marketing (2)
- Quản trị Marketing B2B (2)
 
TH tại trường     - Đề án 1: Phân tích thực trạng doanh nghiệp (Module 2)   - Đề án 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của DN (Module 3) - Đề án 3: Nghiên cứu và lập kế hoạch marketing (Module 4) - Đề án 4: Đề án marketing nâng cao (Module 4)  
TH nghề nghiệp tại DN       - TT nghề nghiệp 1 (2 tháng)   - TT nghề nghiệp lần 2 (2 tháng)   - TT nghề nghiệp lần 3 (3 tháng)
Khóa luận Tốt nghiệp               - Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   - Word
- Power Point
- Excel
- Excel nâng cao
- Ứng dụng trên điện toán đám mây - SPSS - PM đồ họa Codrel    
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Job hunting    

Ghi chú:

 • (1) Môn học có tổ chức kiến tập thực tế
 • (2) Môn học có mời doanh nghiệp đến nói chuyện chuyên đề
 • (3) Môn học được giảng dạy bởi giảng viên thu hút đầu ngành

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị marketing.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013