Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị Khách sạn

Mã chuyên ngành : 5234010103

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Đào tạo gắn thực tiễn, SV vững vàng lập nghiệp

- Hợp tác phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch

 • Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc về lĩnh vực quản trị khách sạn.
 • Có thể giải quyết các công việc phức tạp, tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực khách sạn để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
 • Có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Nắm vững đường lối chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Luật Du lịch…
 • Nắm vững tình hình kinh tế trong nước và thế giới.
 • Nắm vững các kiến thức chung về Khách sạn và kiến thức chuyên môn về các nghiệp vụ như: Lễ tân, Buồng, Sales, Marketing Khách sạn...
 • Có năng lực phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính trong Khách sạn: lập dự toán chi phí, ngân quỹ, khấu hao…
 • Nắm vững kiến thức và thao tác về các nghiệp vụ Lễ tân, Buồng….
 • Nắm vững các kiến thức về Nhà hàng bao gồm các bộ phận Bàn, Bar, Chế biến món ăn, văn hóa ẩm thực…
 • Nắm vững thao tác phục vụ về nghiệp vụ Bàn - Bar, cơ bản nắm vững các nguyên tắc chế biến món ăn….

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Biết tìm hiểu thông tin và phân tích ảnh hưởng của hoạt động kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới đối với sự phát triển của ngành và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng mềm trong nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng giao tiếp…
 • Thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ trong du lịch: Nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ bar, nghiệp vụ bếp, nghiệp vụ buồng…
 • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh khách sạn nhà hàng và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các chuỗi Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Khu du lịch, … mà nhà trường đang gắn kết).

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

SV ngành Du lịch được Sandy Beach Resort tuyển dụng ngay khi kết thúc kỳ thực tập tại doanh nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI GẦN

Chuyên viên Khách sạn - Nhà hàng

 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận kinh doanh trong Khách sạn, nhà hàng: Lễ tân, Buồng, Bàn, Bar, khu vực giải trí,...
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận của Nhà hàng: Bàn, Bar, Bếp,…
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận khác của Khách sạn, Nhà hàng: Marketing, Quan hệ khách hàng,…
 • Chuyên viên công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch.

Giảng viên Khách sạn - Nhà hàng: ở các trường trung cấp, cao đẳng…

 • Có thể giữ các vị trí giám sát, quản lý tại các bộ phận trong Khách sạn: Tiền sảnh, Buồng, khu vực giải trí, dịch vụ giặt là,…
 • Có thể giữ các vị trí giám sát, quản lý tại các bộ phận trong Nhà hàng: Bếp, Bàn, Bar,…
 • Có thể tự tạo lập và làm chủ cơ sở kinh doanh về Khách sạn - Nhà hàng.
 • Giảng viên : Giảng dạy nghiệp vụ Bàn, Buồng, Bar, Bếp…ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học…

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Cơ sở VH Việt Nam (1)
- Mỹ học & cảm thụ
- Nguyên lý pháp quyền     - Lịch sử văn minh thế giới      
Kỹ năng và NCKH - PP học ĐH
- Kỹ năng LVN
- Văn hóa tổ chức
- KN viết
- KN giao tiếp trong DL (3)
- Quản lý công việc - PP NCKH     - Phỏng vấn và tìm VL  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1 AV Chuyên ngành KS1   - AV Chuyên ngành KS2      
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện & sáng tạo     - Những NLCB của CNMLN
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM VN
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Tổng quan Du lịch (1)
- Địa lý du lịch (1)
- Tâm lý khách DL (1)
- Kinh tế Vĩ mô
- Quản trị học
    - Kế toán và NV thanh toán - Marketing du lịch    
Kiến thức chuyên ngành   - Văn hóa ẩm thực - LT nghiệp vụ bàn
- TH nghiệp vụ bàn 1 (3)
- TH nghiệp vụ bàn 2 (3)
- Nghiệp vụ bar 1 (3)
- Nghiệp vụ bar 2 (3)
- NV Chế biến món ăn 1 (3)
- NV Chế biến món ăn 23
- Tổ chức sự kiện
- LT Nghiệp vụ Buồng
- TH Nghiệp vụ Buồng (3)
- TH Nghiệp vụ Buồng (3)
- LT Nghiệp vụ Lễ tân
- TH Nghiệp vụ Lễ tân 1 (1)(3)
- TH Nghiệp vụ Lễ tân 2 (3)
- Quản trị chất lượng dịch vụ
- Quản trị nguồn nhân lực
- Chăm sóc khách hàng
- QTKD khách sạn1 (3)
- Đề án
 
Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở       - TT NN tại cơ sở 1 (1) (NH)   - TT NN tại cơ sở 2 (1)(Lưu trú)    
TT cuối khóa               - Thực tập TN (1)
- Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   Word - Exel
- Power point
- SPSS - Phần mềm quản lý KS-NH   - Phần mềm đồ họa Codrel
- ƯD trên điện toán đám mây
 
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - English 2 - English 3 - English 4   - Job hunting  

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Quản trị Khách sạn.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (Nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013