Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị kinh doanh

Mã chuyên ngành : 5234010101

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Khối ngành Kinh tế tại ĐH Đông Á: Góp phần giảm tỷ lệ sinh viên đại học ra trường chưa tìm được việc làm

 • Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn dựa trên từng vị trí công việc, từ nhân viên cho đến nhà lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.
 • Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.
 • Có khả năng tư vấn giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp.
 • Có khả năng linh hoạt đảm nhiệm nhiều vị trí công việc trong các phòng ban của doanh nghiệp.
 • Có khả năng cải thiện năng lực chuyên môn qua từng giai đoạn và theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Có kiến thức về sự vận hành của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, quy luật vận hành của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực và quy mô.
 • Có kiến thức về pháp luật và có trách nhiệm xã hội.
 • Có kiến thức về chiến lược tổ chức, vận dụng chiến lược vào trong các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về bốn chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp bao gồm quản trị marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất và vận hành, và quản trị tài chính để giải quyết các tình huống quản trị phức tạp trong thực tiễn.
 • Có kiến thức thực tế về bốn chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp thông qua các chương trình thực tập, kiến tập, các đề án kinh doanh, và buổi trò chuyện chuyên ngành với các chuyên gia.
 • Có kiến thức về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; và hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh thành thực tế dựa trên kiến thức được trang bị trong các học phần chuyên sâu và kinh nghiệm tích lũy từ chương trình thực tập, đề án kinh doanh và buổi trò chuyện tiếp xúc vơi các nhà khởi nghiệp.
 • Có kiến thức và những kinh nghiệm về marketing, nghiên cứu marketing, lập kế hoạch và triển khai chương trình marketing cho doanh nghiệp thông qua các học phần, thực hiện đề án nghiên cứu và thực tập từ đó có thể tham gia dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, hoặc nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ cho thị trường mới.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

 • Biết tìm hiểu thông tin và phân tích ảnh hưởng của hoạt động kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới lên sự phát triển của ngành và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Quản trị doanh nghiệp:
  • Vận dụng tốt các kỹ năng cơ bản của quản trị bao gồm xác định mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và đánh giá kết quả, áp dụng cho các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp: Sản xuất, nhân sự, tài chính, marketing.
  • Phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp theo ngành và quy mô: mức độ cạnh tranh, tiềm năng phát triển, mức độ rủi ro.
  • Phát hiện, phân tích và tìm giải pháp và có sáng kiến cho các vấn đề nảy sinh trong tác nghiệp kinh doanh: bán hàng, chiêu thị, quản lý khách hàng, vận hành, sản xuất, nhân sự.
  • Kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc hiệu quả: phân công nhiệm vụ, giám sát, khích lệ, giải quyết xung đột.
  • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể.
  • Có kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, giải quyết xung đột và đạo đức trong kinh doanh để trở thành nhà quản trị.
 • Khởi sự kinh doanh và marketing:
  • Thực hiện tốt các bước khởi sự doanh nghiệp: xác định ý tưởng, thử nghiệm sản phẩm, đánh giá cơ hội kinh doanh.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh: soạn thảo kế hoạch, thẩm định, gọi vốn đầu tư, thủ tục thành lập, phát triển cơ sơ kinh doanh.
  • Kỹ năng tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh về marketing như bán hàng, chiêu thị, chăm sóc khách hàng, nghiên cứu thị trường.
  • Khả năng tổ chức điều hành các bộ phận như: bán lẻ, quan hệ khách hàng, truyền thông cổ động, quảng cáo.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên QTKD tham gia kiến tập tại trạm dừng chân MeKong - Hải Vân

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Chuyên viên tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý cấp trung của doanh nghiệp.
 • Chuyên viên marketing, bán hàng, nghiên cứu thị trường và triển khai hoạt động marketing và bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Người khởi sự kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc xây dựng hệ thống.
 • Quản lý cấp trung, điều hành các bộ phận như marketing, kết toán tài chính, sản xuất, nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Chủ cơ sở kinh doanh qui mô vừa và nhỏ.
 • Tư vấn phát triển doanh nghiệp.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV -Các xã hội trên thế giới - Nguyên lý pháp quyền
- Mỹ học và cảm thụ
           
Khoa học tự nhiên - Toán cao cấp - Xác suất thống kê            
Kỹ năng và phương pháp NCKH - Văn hóa tổ chức
- KN làm việc nhóm
- Phương pháp học đại học
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp thực hành
- Quản lý công việc - Phương pháp nghiên cứu khoa học     - Phỏng vấn và tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1     - Tiếng anh chuyên ngành      
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo     - Đường lối CM của ĐCSVN
- Những NLCB của chủ nghĩa Mac-Lênin
- Tư tưởng HCM
 
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
  Module 1: Tổng quan về kinh tế và quản trị Module 2: QT căn bản Module 3: Khởi nghiệp và marketing Module 4: Quản trị nâng cao  
Kiến thức cơ sở ngành - Kinh tế vi mô
- Nguyên lý kế toán
- Kinh tế vĩ mô
- Marketing căn bản
- Luật kinh tế
- Kinh tế lượng
         
Kiến thức chuyên ngành   - Quản trị học (2) - Quản trị tài chính (2)
- Kế toán quản trị
- Quản trị nguồn nhân lực (2)
- Đề án 1: Phân tích thực trạng DN
- Khởi sự KD (1)
- Giao tiếp trong KD (2)
- Quản trị quan hệ KH (2)
- Nghiên cứu marketing (1)
- Quản trị marketing
- Quản trị bán hàng (1)
- Quản trị vận hành (1)
- Đề án 2: Nghiên cứu và lập KH marketing
- Quản trị dự án (1)
- Quản trị chuỗi cung ứng (1)
- Đề án 3: Lập kế hoạch KD
- Quản trị chiến lược(2)
- Quản trị KD quốc tế (2)
- Hành vi tổ chức (2)
- Chọn 1 trong các môn:
+ Quản trị rủi ro
+ Các mô hình ra quyết định
+ Lãnh đạo (2)
+ Đàm phán và giải quyết xung đột
+ Thương mại điện tử
+ Đạo đức kinh doanh
- Đề án 4: Phát triển và thẩm định kế hoạch KD
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TT nghề nghiệp 1   - TT nghề nghiệp 2   - Thực tập TN
Khóa luận TN               - Khóa luận TN
Giáo dục thể chất và quốc phòng   - Giáo dục thể chất 1
- GDQP
- Giáo dục thể chất 2 - Giáo dục thể chất 3       - Khóa luận TN
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học   - MS Word
- MS Power point
- MS Excel
- Excel nâng cao
  - PM bán hàng
- Phần mềm SPSS
- Phần mềm MS Project    
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Job Hunting    

Ghi chú:

 • (1) Môn học có tổ chức kiến tập thực tế
 • (2) Môn học có mời doanh nghiệp đến nói chuyện chuyên đề
 • (3) Môn học được giảng dạy bởi giảng viên thu hút đầu ngành

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013