Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã chuyên ngành : 5251010201

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Khối ngành Kỹ thuật tại ĐH Đông Á: Góp phần nâng cao tỷ lệ sinh viên đại học có việc làm khi ra trường

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, định giá, quản lý các công trình xây dựng cầu đường;
 • Vận dụng một cách sáng tạo và thông thạo các kiến thức đã học để giải quyết các công việc của người Kỹ sư Xây dựng cầu đường trong thực tế sản xuất;
 • Có khả năng học tập ở trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) để nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoặc học thêm các chuyên ngành khác cùng ngành hoặc khác ngành.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Nắm vững các học phần kiến thức khối cơ sở ngành, như: vẽ kỹ thuật, cơ học lý thuyết, địa chất công trình, cơ học đất, vật liệu xây dựng, sức bền vậy liệu, thủy lực, cơ học kết cấu, …
 • Nắm vững các học phần kiến thức chuyên ngành, như: nền móng, kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, …
 • Nắm vững các trình tự thiết kế, thi công, giám sát, lập dự toán, quản lý công trình dân dụng và công nghiệp có qui mô cấp 2 (9 tầng).
 • Nắm vững các phương pháp tính, phần mềm tin học phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự toán, thi công công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 2 (9 tầng)
 • Hiểu biết được các kiến thức về thiết kế kiến trúc, kết cấu.
 • Hiểu biết đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
 • Hiểu biết được các qui định về luật pháp trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 • Hiểu biết được vai trò của họat động kinh doanh xây lắp trong phát triển kinh tế xã hội.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Thực hành nghề nghiệp tại khu thí nghiệm thực hành

Với chương trình đào tạo theo hướng thực nghiệm, trong suốt 4,5 năm, SV được tham gia
thực tập thực tế tại phòng thí nghiệm của nhà trường và làm việc tại các doanh nghiệp
như Dinco, Cty 545, Đăng Hải,… thông qua 3 module nghề nghiệp trong 9 tháng.
Ngoài ra, SV được tham quan, kiến tập thường xuyên trong suốt quá trình học tập tại trường.
Như vậy, sau khi tốt nghiệp, SV sẽ dễ dàng nắm bắt công việc thực tế và hòa nhập với công việc một cách nhanh chóng.

 • Đọc hiểu được bản vẽ kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thiết kế thi công, các bản vẽ cơ điện, nước…
 • Thiết kế kết cấu nền móng và phần bên trên của công trình dân dụng và công nghiệp qui mô cấp 2 (9 tầng).
 • Lập được dự toán công trình xây dựng cấp 2 (9 tầng).
 • Khai triển được bản vẽ kỹ thuật thi công (drawing).
 • Giám sát các tổ đội triển khai thi công từ bản vẽ ra thực tế đúng theo thiết kế và tiêu chuẩn về kỹ thuật.
 • Lập được bản vẽ biện pháp thi công, bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng.
 • Lập được tiến độ thi công xây dựng.
 • Có năng lực tham gia giám giát và kiểm định chất lượng công trình và quản lý dự án.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Ký kết hợp tác nhân lực ngành Xây dựng với ĐH DongA - Hàn Quốc

Cựu SV Tăng Minh Vương - Phó phòng kế hoạch đầu tư Cty TNHH MTV XD&TM Phan Tiến Phát:

“Tôi đánh giá cao hướng đào tạo thực nghiệm mạnh mẽ tại ĐH Đông Á mà ít nhà trường khác có thể làm được. Đối với ngành Xây dựng, tôi hài lòng khi các kỹ thuật và kỹ năng mà DN cần đã được SV ứng dụng vào việc học tập thường xuyên và đồ án tốt nghiệp. Như thế SV sẽ dễ tiếp cận cơ hội việc làm ngay khi ra trường, bởi chúng tôi không mất thời gian đào tạo lại mà lại có ngay nhân lực thạo việc.”

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Kỹ sư kỹ thuật thi công của nhà thầu
 • Kỹ sư tư vấn thiết kế kết cấu và lập dự toán
 • Kỹ sư khối lượng (QS)
 • Kỹ sư quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Kỹ sư khai triển bản vẽ thi công (shop drawing).
 • Kỹ sư tư vấn giám sát viên
 • Kỹ sư kĩ thuật của Ban QLDA
 • Trưởng nhóm kỹ sư giám sát, khối lượng, khai triển shop drawing
 • Kỹ sư chủ trì thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp quy mô cấp 2 (9 tầng).

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 Học kỳ 9
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Các nguyên lý pháp quyền   - Mỹ học và cảm thụ       - Marketing căn bản    
Khoa học tự nhiên - Toán đại số - Vật lý     - Toán Giải tích   - Toán xác suất và thống kê - Toán chuyên ngành  
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- Làm việc theo nhóm
- Phương pháp học ĐH
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp TH
- Quản lý công việc - Phương pháp NCKH       - Phỏng vấn & Tìm việc  
Tin học - Tin học đại cương                
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1   - AV chuyên ngành          
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo         - Những NLCB của CN Mác-Lênin
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Vẽ kỹ thuật XD
- Cơ lý thuyết
- Sức bền vật liệu 1
- Vật liệu XD (2)
- Địa chất công trình (2)
- TN VLXD
- TT địa chất công trình (1)
- Cơ học kết cấu 1
- Thủy lực cơ sở
- Cơ học đất
- TN cơ học đất
- Trắc địa
- TT trắc địa
  - Sức bền vật liệu 2
- Cơ học kết cấu 2
       
Kiến thức chuyên ngành   - Kiến tập XD (1) - Kết cấu thép 1
- Môi trường trong XD (1)
- Máy XD và ATLĐ (1)
- Kiến trúc DD (1)
- Đồ án kiến trúc DD
- Triển khai bản vẽ XD
- Kết cấu BTCT 1 (1)(2)
- Nền móng (1),(3)
- Cấp thoát nước
- Đồ án BTCT 1
- Đồ án nền móng
- TN BTCT
- Kết cấu BTCT 2 (2)
- Kỹ thuật thi công 1 (1),(2),(3)
- Dự toán công trình XD (2)
- Đồ án BTCT 2
- Kiến trúc CN (1)
- Công trình trên nền đất yếu (1),(2),(3)
- Kết cấu thép 2 (2)
- Kỹ thuật thi công 2 (1),(3)
- Bê tông dự ứng lực (1),(2)
- Nhà nhiều tầng (2),(3)
- Qui hoạch ĐT
- ĐA Kỹ thuật thi công
- ĐA Kết cấu thép
- Tổ chức thi công (1)
- Quản trị dự án đầu tư XD cơ bản (3)
- Kết cấu tháp trụ
- ĐA tổ chức thi công
- TH lập hồ sơ đấu thầu
 
TH nghề nghiệp tại DN       - TTNN lần 1 (TTCN) (3 tháng)   - TTNN lần 2 (TTKT) (2.5 tháng)   - TTNN lần 3 (TTTN) (3 tháng)  
Khóa luận TN                 - Đồ án TN
GD Thể chất - Quốc phòng   - GDTC (TD và điền kinh)
- GDQP
- GDTC (tự chọn 1) - GDTC (Tự chọn 2)          
Chương trình bổ sung (nếu SV chưa đủ trình độ)
Tin học - Word - Excel + Powerpoint - Autocad   - Sap 2000   - Phần mềm dự toán    
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Hunting Job      

Ghi chú:

 • (1) HP có kiến tập tại DN
 • (2) HP mời DN nói chuyện chuyên đề
 • (3) HP mời GV thu hút từ TPHCM hoặc Hà Nội

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Kỹ sư xây dựng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ KTV tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có).

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013