Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Kế toán

Mã chuyên ngành : 5234030101

1.   Mục tiêu đào tạo

* Bài báo liên quan:

- Khối ngành Kinh tế tại ĐH Đông Á: Góp phần giảm tỷ lệ sinh viên đại học ra trường chưa tìm được việc làm

 • Có kiến thức vững vàng về chuyên môn
 • Có năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác..

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu chính sách Pháp luật về Luật doanh nghiệp, về chế độ Kế toán - tài chính, chế độ Kiểm toán áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, tình hình kinh tế trong nước và thế giới...Nắm bắc được các quy luật tự nhiên xã hội trong lĩnh vực kế toán tài chính.
 • Kế toán:
  • Nắm vững bản chất đối tượng và 4 phương pháp nghiên cứu đối tượng của kế toán.
  • Nắm vững kiến thức cơ bản Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán đơn vị hành chính - sự nghiệp, Kế toán công ty cổ phần.Biết sử dụng các phần mềm kế toán.
 • Tài chính:
  • Nắm vững kiến thức về tài chính Doanh nghiệp.
  • Có khả năng Phân tích tình hình tài chính, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Kiểm toán:
  • Nắm vững kiến thức về kiểm toán tài chính
  • Có khả năng Kiểm toán tài chính doanh nghiệp.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Ký kết hợp tác cung cấp các khóa học Summer Courses với ĐH Arkansas, Hoa Kỳ

Kế toán Tài chính Kiểm toán
 • Lập chứng từ kế toán chính xác
 • Lập sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáoquyết toán thuế
 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán.
 • Kiểm toán các hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo kiểm toán.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Ký kết hợp tác đào tạo, tuyển dụng và hỗ trợ học bổng cho SV với Bà Nà Hills

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN SAU 3 NĂM
 • Kế toán tổng hợp: Trở thành kế toán tổng hợp và thành thạo các phần hành kế toán như: Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương-các khoản theo lương, Kế toán chi phí SX-giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế ở các loại hình doanh nghệp, các công ty, các cơ quản lý nhà nước…
 • Chuyên viên tài chính
 • Trợ lý kiểm toán
 • Nghiên cứu và trợ giảng: Có khả năng nghiên cứu và trợ giảng kế toán ở các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Kế toán trưởng
 • Giám đốc tài chính
 • Kiểm toán viên
 • Nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu vàgiảng dạy kế toán ở các trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở nghiên cứu. Có thể đảm nhận nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính và kiểm toán.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Triết học, chính trị và tư duy       - Tư duy phản biện và sáng tạo     - Những NLCB của CN MácLênin
- Đường lối cách mạng của ĐCSVN
- Tư tưởng HCM
 
Khoa học XN&NV     - Các nguyên lý pháp quyền       - Các xã hội trên thế giới
- Mỹ học và cảm thụ
 
Khoa học tự nhiên     - Phương pháp tính
- Toán xác suất và thống kế toán
- Toán kinh tế        
Kỹ năng và NCKH - PP học Đại học
- Văn hóa tổ chức
- Làm việc nhóm
- Kỹ năng viết
- Giao tiếp và Thực hành
- Quản lý công việc   - Phương pháp nghiên cứu khoa học   - Phỏng vấn và tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1 - TA chuyên ngành          
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở - Nguyên lý kế toán
- Kinh tế vi mô
- Thuế Nhà Nước (2)   - LT tài chính - tiền tệ
- Kinh tế vĩ mô
- Luật kinh tế
       
Kiến thức chuyên ngành - Kế toán TC 1 (1)
- TH kế toán TC 1(1)
- Kế toán TC 2 (1)
- TH kế toán TC 2 (1)
- Kế toán TC 3 (1)
- TH kế toán TC 3 (1)
- Kế toán TC 4 (1)
- TH kế toán TC 4 (1)
- Kế toán hành chính sự nghiệp (4)
- Kế toán DN vừa và nhỏ
- Kế toán công ty (1)
- Thanh toán quốc tê ́(4)
- Tài chính DN (1)
- Phân tích tài chính (1)
- TH kế toán (1)
- Kế toán quản trị - LT kiểm toán
- Kiểm toán tài chính (4)
 
TH nghề nghiệp           - TH nghề 2: Tài chính (1 tháng) - TH nghề 3: Kiểm toán (1 tháng)  
TT nghề và TTTN cuối khóa           - TT nghề 1 và 2: Kế toán & tài chính tại DN (4 tháng)   - TTTN (3 tháng)
- Khóa luận TN hoặc thi (2 tháng)
GD Thể chất - Quốc phòng   - Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Giáo dục thể chất - Giáo dục thể chất        
Chương trình bổ sung (Nếu SV chưa đạt trình độ)
Tin học   - MS Word - MS Excel
- MS Power point
- Phần mềm kế toán - Kế toán máy bằng Excel      
Ngoại ngữ   - Speaking 2 - English 2 - English 3 - English 4 - Hunting job    

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân kế toán.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp.
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh.
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng.
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành.
 • Chứng nhận tham gia hoạt hoạt động cộng đồng.
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH nếu có.

 


  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013