Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị kinh doanh du lịch

Mã ngành : 52340101

1.   Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đạt được mục tiêu cụ thể như sau:

 • Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc;
 • Có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

* Bài báo liên quan:

- Đào tạo gắn thực tiễn, SV vững vàng lập nghiệp

- Hợp tác phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

KỸ NĂNG CHUẨN ĐẦU RA
Tin học
 • Hoàn thành chương trình Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng trên MS Word, MS Exel, MS PP và internet.
 • Tốc độ soạn thảo văn bản trên máy tính đạt tối thiểu 30 từ/phút.
Ngoại ngữ
 • Khả năng tiếng Anh tương đương TOEIC ≥ 450.
 • Sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, đọc, hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho giảng dạy, học tập, và nghiên cứu khoa học.
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc liên quan trong tương lai.
Văn hóa tổ chức
 • Có trách nhiệm, độc lập, tính tự chủ trong hoàn thành công việc được giao, xây dựng tổ chức.
 • Tuân thủ các quy chế, điều lệ, quy định trong trường học, cơ quan và trên công trường xây dựng.
 • Có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong công việc.
Phương pháp học đại học
 • Chủ động trong lập kế hoạch học tập.
 • Quản lý hiệu quả thời gian học tập.
 • Có khả năng tìm kiếm, thu thập và đánh giá thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc của bản thân, tổ, lớp…
Kỹ năng viết
 • Trình bày, soạn thảo thành thạo loại văn bản thông dụng.Viết được các báo cáo công việc đơn giản.
 • Có kỹ năng viết.
Giao tiếp thực hành
 • Vận dụng được kỹ năng nghe, nói hiệu quả trong học tập và làm việc.
 • Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và rành mạch trước đám đông, cộng đồng.
 • Có khả năng giao tiếp tốt có hiệu quả (đối với đồng nghiệp, với du khách, với các đối tác trong và ngoài nước).
Quản lý công việc
 • Thiết lập được các mục tiêu và lịch công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, sơ kết và tổng kết.
 • Lập được kế hoạch triển khai công việc được giao.
 • Xây dựng và cải tiến được quy trình quản lý công việc.
 • Viết được các sơ kết, tổng kết công việc.
Làm việc nhóm
 • Chủ động gia nhập vào các nhóm xã hội, nhóm học tập và nhóm công việc theo ngành nghề.
 • Thiết lập được mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm và lập kế hoạch, phân công công tác, triển khai, kiểm soát công việc trong nhóm.
 • Đánh giá được hiệu quả công việc của từng thành viên và của cả nhóm.
 • Giải quyết những xung đột, mâu thuẫn của nhóm.
Phương pháp Nghiên cứu khoa học
 • Biết thiết kế đề cương nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn phòng.
 • Có khả năng thiết kế các biểu mẫu để thu thập số liệu.
 • Có khả năng xử lý số liệu và đưa ra các kết luận về các vấn đề liên quan đến đề tại nghiên cứu.
Phỏng vấn và tìm việc làm
 • Biết cách xây dựng hồ sơ xin việc.
 • Biết các kỹ năng trả lời phỏng vấn tìm việc làm.

2.2.   Về nghề nghiệp

Sinh viên ngành Kinh tế Du lịch thực hành tại khu thực hành
 • Kỹ năng mềm trong nghề nghiệp: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng tổ chức hoạt náo, kỹ năng giao tiếp,…
 • Thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ trong du lịch: Nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch,…
 • Bước đầu hình thành các kỹ năng quản lý toàn diện đối với đơn vị kinh doanh du lịch và các kỹ năng xử lý tình huống trong các nghiệp vụ, trong quản lý hoạt động của DN (Các kỹ năng này được rèn luyện tại trường và được thực hiện tại các chuỗi Khách sạn, Resort, Nhà hàng, Khu du lịch, Công ty Lữ hành,… mà nhà trường đang gắn kết).

Ông Tony Vatthanachai Phiphatthongpant - Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng Sandy Beach:

“Chất lượng làm việc vượt trội ngay trong thời gian học việc chính là yếu tố giúp SV ĐH Đông Á “giành điểm” trong mắt các nhà tuyển dụng. Sandy Beach cam kết ưu tiên tuyển dụng SV ĐH Đông Á.”

 
2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 

Sinh viên ngành Du lịch được Sandy Beach Resort tuyển dụng ngay khi kết thúc kỳ thực tập tại doanh nghiệp

NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THĂNG TIẾN SAU 3 NĂM
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận kinh doanh trong Khách sạn, nhà hàng: Lễ tân, Buồng, Bàn, Bar, khu vực giải trí,...
 • Chuyên viên công tác tại các bộ phận của Công ty Lữ hành: Thiết kế tour, điều hành tour, Hướng dẫn du lịch,…
 • Chuyên viên công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch
 • Có thể giữ các vị trí giám sát, quản lý tại các bộ phận trong Khách sạn, Nhà hàng,…
 • Có thể giữ các vị trí quản lý các bộ phận Công ty Lữ hành, các văn phòng đại diện, các Đại lý Du lịch,…
 • Có thể tự tạo lập và làm chủ cơ sở kinh doanh về Du lịch.

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Chương trình được thiết kế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn là 4 năm gồm 8 học kỳ. Trong học kỳ 4 và học kỳ 6 sinh viên thực hành lần 1, lần 2 và học kỳ 8 sinh viên đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương - Nguyên lý pháp quyền - Cơ sở Văn hóa Việt Nam
- Toán kinh tế
    - Lịch sử văn minh thế giới   - Mỹ học và cảm thụ
- Triết học MLN
- Tư tưởng HCM
- Đường lối CM VN
- Tư duy phản biện và sáng tạo
 
Kỹ năng và NCKH - PP học Đ học
- KN làm việc nhóm
- VH tổ chức
- Kỹ năng viết - Quản lý công việc - NCKH     - Phỏng vấn và tìm việc làm  
Tin học, Ngoại ngữ - Tin học đại cương
- AV giao tiếp căn bản
- Anh văn TOEIC - AV chuyên ngành KS   - AV chuyên ngành KS      
Kiến thức cơ sở ngành - KN giao tiếp trong DL
- Kinh tế vi mô
- Tổng quan DL
- Địa lý du lịch
- Tâm lý khách DL
- Quản trị học
 - Marketing du lịch   - Tuyến điểm du lịch      
Kiến thức chuyên ngành     - LT nghiệp vụ bàn
- TH nghiệp vụ bàn
- Nghiệp vụ bar
- LT NV Lễ tân KS
- TH NV Lễ tân KS
- Nghiệp vụ Buồng
- Quản trị Nhà hàng
- Quản trị Lưu trú
- Tổ chức sự kiện
- LT thiết kế và điều hành tour
- LT Nghiệp vụ Hướng dẫn DL
- TH thiết kế và điều hành tour
- TH Nghiệp vụ Hướng dẫn DL
- Quản trị KD Lữ hành
- Quản trị chất lượng dịch vụ
- Quan hệ và chăm sóc khách hàng
- Quản trị tài chính DN DL
 
TH nghề nghiệp tại cơ sở       - TH NN tại cơ sở 1 (Khách sạn, nhà hàng)   - TH NN tại cơ sở 2 (Lữ hành, hướng dẫn DL)    
Thực tập TN cuối khóa               - Thực tập TN
- Khóa luận TN
Anh văn (Trung tâm)   - Tin học
- Anh văn
- Tin học
- Anh văn
- Tin học
- Anh văn
- Anh văn - Anh văn    

5.   Bằng cấp (thuộc hệ thống văn bằng quốc gia)

 • Bằng Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch).
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC ≥ 450 điểm hoặc tương đương (B1).
 • Chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.
 • Chứng nhận sản phẩm Nghiên cứu khoa học.
 • Chứng nhận kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Chứng nhận của nhà trường tham gia tích cực 1 trong các hoạt động cộng đồng: nhân đạo, môi trường, giúp đỡ người mù, thanh niên tình nguyện,…

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013