Bạn đang xem: Trang chủ > Đại học chính quy > Ngành đào tạo
CÁC CHUYÊN NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC
Quản trị văn phòng

Mã ngành : 52340406

1.   Mục tiêu đào tạo

Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn Quản trị văn phòng; Nghiệp vụ thư ký; Văn thư-Lưu trữ theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

2.   Chuẩn đầu ra

2.1.   Kiến thức

 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về khoa học quản lý, hành chính, tâm lý quản lý, văn hoá tổ chức, lý thuyết quản trị văn phòng, thông tin trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết quản trị, khoa học tổ chức, tổ chức văn phòng, tổ chức quản lý công tác văn thư - lưu trữ, đạo đức công vụ trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Nhớ, hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo cơ quan.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về văn hoá công sở, quản lý cơ sở vật chất, quản trị nhân sự, tổ chức hội họp, lễ tân.
 • Hiểu và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ của thư kí văn phòng.
 • Hiểu và triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác văn phòng.
 • Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về giao tiếp, thuyết trình, thu thập và xử lý thông tin, tổ chức công việc, tổ chức làm việc nhóm, quản lý xung đột, quản lý thời gian và sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức vào thực tiễn công việc; thu thập và xử lý thông tin từ thực tiễn; biết vận dụng lý luận để phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thực tiễn nghề nghiệp.

2.2.   Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên thực hành tại doanh nghiệp về văn thư

Ngoài giờ học lý thuyết trên giảng đường, hơn 30% thời lượng chương trình, SV được học trong các phòng thực hành ảo, mô phỏng thực tế và thực hành tại doanh nghiệp theo từng module nghề.

Vào năm thứ 3, thứ 4, SV sẽ thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp có uy tín trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa thông tin và du lịch, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở khoa học và công nghệ; Trung tâm lưu trữ thành phố Đà Nẵng, UBND các cấp, …

Quản trị văn phòng Nghiệp vụ thư ký Văn thư - Lưu trữ
 • Tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức các hoạt động văn phòng, quản trị nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý tài chính, tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Soạn thảo và tham mưu giúp thủ trưởng soạn thảo, ban hành các loại văn bản thông dụng; quản lý và tham mưu giúp thủ trưởng tổ chức quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Trực tiếp lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc; biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Trực tiếp thực hiện và tham mưu cho thủ trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các nghiệp vụ của công tác lưu trữ;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính văn phòng;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn phòng như NETOFFICE, E-Office…
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.
 • Thực hiện các công việc của người thư ký hành chính trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành thạo các nghiệp vụ: tiếp khách, sắp xếp lịch hẹn, xử lý văn thư, sắp xếp - lưu trữ hồ sơ, tổ chức các chuyến công tác, tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, quản lý văn phòng phẩm và các trang thiết bị văn phòng.
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Access trong công việc tổng hợp số liệu, soạn thảo - trình bày văn bản, thư tín, quản lý cơ sở dữ liệu. Đánh máy nhanh, đúng kỹ thuật, đạt tốc độ tối thiểu 35 từ/phút.
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường (như chào hỏi, xã giao, giới thiệu, tự giới thiệu, hướng dẫn chỉ đường …) và trong một số tình huống giao tiếp thuộc lĩnh vực chuyên môn để phụ giúp lãnh đạo.
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lý hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lý khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lý.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2.3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Ký kết hợp tác với Đại học Khon Kean – Thái Lan:
 • Chương trình liên kết đào tạo 2+2, 3+1 trong lĩnh vực Hành chính công
 • Các khóa đào tạo nghiệp vụ văn phòng ngắn hạn
 • Trao đổi giảng viên, sinh viên
NGHỀ NGHIỆP SAU KHI RA TRƯỜNG NGHỀ NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI GẦN

Sau khi ra trường sinh viên ngành QTVP có năng lực để trở thành Quản trị viên văn phòng, có thể đảm nhận hầu hết các công việc của văn phòng như:

 • Chánh văn phòng
 • Trưởng/phó phòng
 • Văn thư chính (theo ngạch VT)
 • Văn thư (theo ngạch VT)
 • Lưu trữ viên chính (theo ngạch LT)
 • Lưu trữ viên (theo ngạch LT)
 • Trợ lý/Thư ký
 • Cán bộ/Nhân viên hành chính, …

Có thể làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hay đoàn thể nào trong xã hội.
Đồng thời, nếu có ngoại ngữ tốt, có thể được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực/ bộ phận văn phòng của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam.

Sau 3 năm làm việc, sinh viên ngành QTVP sẽ trở thành Quản trị viên văn phòng chuyên nghiệp, có thể đảm nhận các vị trí trong văn phòng với các chức danh như:

 • Chánh văn phòng
 • Chuyên viên văn thư (theo ngạch VT)
 • Chuyên viên lưu trữ (theo ngạch LT)
 • Chuyên viên hành chính, văn phòng
 • Trưởng bộ phận quản lý nhân sự
 • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng
 • Nghiên cứu viên về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng

Đồng thời, có thể đảm nhận các vị trí với các chức danh và vị trí quản lý của doanh nghiệp nước ngoài, các văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam như: Tổ chức - Cán bộ; Tham mưu - Tổng hợp; Quản trị công sở; Quan hệ quốc tế; …

3.   Đối tượng tuyển sinh

 • Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Theo phương án tuyển sinh riêng của ĐH Đông Á được Bộ giáo dục & đào tạo phê duyệt.

4.   Nội dung chương trình

Khối kiến thức Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8
Kiến thức giáo dục đại cương
Khoa học XN&NV - Cơ sở văn hoá VN - Các nguyên lý pháp quyền - Mỹ học và cảm thụ   - Lịch sử văn minh TG      
Khoa học tự nhiên       - Toán Xác suất & thống kê        
Kỹ năng và NCKH - Văn hóa tổ chức
- PP học đại học
- Làm việc nhóm
- Kỹ năng viết - Quản lý công việc - Phương pháp NCKH     - Phỏng vấn và tìm việc làm  
Tin học - Tin học đại cương              
Ngoại ngữ - Speaking 1 - English 1   - TACN        
Triết học, chính trị và tư duy   - Tư duy phản biện và sáng tạo         - Những NLCB CN Mác - Lênin
- Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Kiến thức giáo dục đại cương Modul nghề Văn thư - Lưu trữ Modul nghề Nghiệp vụ thư ký Modul nghề Quản trị văn phòng
Kiến thức cơ sở - Kiến thức cơ sở
- Hành Chính học
- KN Sử dụng trang thiết bị văn phòng
- TH giao tiếp thuyết trình
- Thực hành văn bản Tiếng Việt
- PP Soạn thảo VB (2)
- Tâm lý học quản lý   - Hành vi tổ chức - Quản trị học - Luật lao động  
Kiến thức chuyên ngành   - Lý luận và thực tiễn công tác văn thư (2)
- Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ (2)
- Công tác văn thư, lưu trữ trong các DN (1)
- Lưu trữ tài liệu khoa học - kỹ thuật (1)
- Lưu trữ tài liệu nghe – nhìn (1)
- Lưu trữ tài liệu nghe – nhìn (1)
- Công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng Đoàn (2)
- Lễ tân và nghi thức đối ngoại
- ĐA TH văn thư -lưu trữ (1)
  - Tổ chức sự kiện
- Nghiệp vụ thư ký (1)(2)
- Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý (2)
- HT quản lý chất lượng trong công tác VP (ISO)
- Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở (2)
  - Văn hoá và đạo đức quản lý
- Đàm phán và quản trị xung đột (2)
- Quản trị chiến lược
 
Thực tập NN 1       2,5 tháng        
Thực tập NN 2           2,5 tháng    
Thực tập TN nghiệp tại DN/Khoá luận TN               TTTN (4TC)/KLTN (6TC) 5 tháng
Chương trình bổ sung
Tin học   - THVP - THVP - THCN - THCN      
Ngoại ngữ   - Spearking 2 - AV Toeic - AV Toeic - AV Toeic - Hunting job    

Ghi chú: Các học phần có dấu

 • (1): HP là HP có kiến tập tại DN
 • (2): HP mời DN nói chuyện chuyên đề

5.   Bằng cấp

 • Bằng Cử nhân Quản trị văn phòng
 • Chứng chỉ GDTC, GDQP
 • Chứng nhận hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp
 • Chứng nhận hoàn thành CTĐT tiếng anh
 • Chứng nhận hoàn thành kỹ năng
 • Chứng chỉ KTVTH chuyên ngành
 • Chứng nhận tham gia hoạt động cộng đồng
 • Chứng nhận tham gia công tác NCKH (nếu có)

  

Thông tin liên quan

Tư vấn phòng tuyển sinh
Phòng tuyển sinh Send me an Instant Message
Tư vấn tuyển sinh các khoa
Các chuyên ngành khác
Các bậc tuyển sinh

BAN TUYỂN SINH - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, TP. Đà  Nẵng 
Điện thoại: (84.236) 3519991 - 3519929 
Email:
tuyensinh@donga.edu.vn - Website:donga.edu.vn/tuyensinh

Lượt truy cập:  Lượt truy cập      
Thiết kế & phát triển bởi Đại học ĐÔNG Á
Cập nhật ngày 08/03/2013