THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo Hội thao Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 - CBGV - 14/09/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

   TRUNG TÂM GDTC - QP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-TTGDTC-QP

            Đà Nẵng, ngày 22  tháng 9  năm 2017
 

THÔNG BÁO

V/v Triển khai công tác tập luyện và thi đấu

Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

cho đối tượng Cán bộ-Giảng viên

   

Để triển khai công tác tập luyện và thi đấu Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cho Cán bộ Giảng viên. Trung tâm GDTC – QP phối hợp cùng Ban BCHCĐ thông báo về tổ chức giải cụ thể như sau:

1.       Tên giải:

 Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017’’ 

2.     Mục tiêu:

      Nâng cao ý thức, hình thành thói quen rèn luyện sức khoẻ thường xuyên, suốt đời cho CBVC như một trong những nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

      Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mở rộng giao lưu học hỏi giữa Giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trường. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các VĐV có năng khiếu, để huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao ở thành phố và toàn quốc.

     Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11/2017.

3.     Tổ chức:

-        Giai đoạn I: Các đơn vị phòng ban, khoa tự tổ chức tập luyện và tuyển chọn VĐV thi đấu cho đội mình. Thời gian từ 15- 30/10/2017.

-       Giai đoạn II: Các đơn vị phòng ban, khoa tham gia thi đấu tranh giải, thời gian từ ngày 01 - 17/11/2017.

4.       Cơ cấu môn thi, đối tượng và số lượng đăng ký tham gia giải:

-         Cơ cấu môn thi và đối tượng:

+ Bóng đá Mini (5 người) cho đối tượng Nam.

+ Môn Kéo co: Cho đối tượng: Nam, Nữ.

-         Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 1 đội (5 Nam, 5 Nữ)

        Ghi chú:

       - Đối với môn bóng đá nếu thiếu cầu thủ Hai đơn vị có thể liên kết với nhau để thành lập 1 đôi, nhưng phải được nhất trí của BTC giải)

       - Đối với môn kéo co, ở từng nội dung thi đấu nếu đăng ký 10VĐV thì ban tổ chức sẽ không tổ chức, trao giải nội dung đó.

       - Tại buổi lễ bế mạc, tổ chức trao thưởng, trình diễn Aerobic, võ thuật.

5.       Trang phục thi đấu:

+       Đồng phục áo và quần (Có in số trên áo đối với môn bóng đá).

+       Giầy bata đế mềm.

+       VĐV vi phạm quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu.

6.       Kinh phí tổ chức:

-         BTC chịu kinh phí tổ chức, trao giải thưởng và cờ lưu niệm.

7.       Thời gian, địa điểm bốc thăm và tổ chức giải:

-         Đăng  ký: Từ ngày 10/11 - 17/112017 tại Sân trường Đại học Đông Á.

(email: dungpp@donga.edu.vn).

-         Mẫu đăng ký: Trang wed trung tâm GDTC-QP

-         Bốc thăm thi đấu: 16h00 ngày 15/10/2017 tại: Hội trường.

-         Khai mạc: 8h00 Ngày 20/10/2017.

-         Thời gian tập luyện: 01/10 - 02/11/2017.

-         Thi đấu: Từ ngày 05 - 17/11/2017.

-         Bế mạc: 16h00 – 17h30 Ngày 17/11/2017.

* Chú ý: - Địa điểm tập luyện giai đoạn 1 các đơn vị tự liên hệ để tập luyện

                - Địa điểm khai mạc, thi đấu và bế mạc giải BTC thông báo cụ thể trong bảng phân lịch  thi đấu.

8.       Luật, điều lệ và trọng tài:

-         Luật thi đấu áp dụng theo luật hiện hành của Ủy Ban TDTT.

-         Điều lệ do BTC đề ra.

-         Trọng tài do BTC điều động

9.       Cơ cấu giải thưởng:

-         BTC chịu kinh phí tổ chức, trao giải thưởng và cờ lưu niệm cho các đội đạt thành tích cao. (Sẽ có thông báo vào ngày bốc xăm).

10.  Kỷ luật:

-         VĐV nào vi phạm điều lệ thi đấu tùy theo mực độ nặng nhẹ sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo, xoá kết quả đến truất quyền thi đấu, thông báo về khoa.

-         Trong thời gian thi đấu nếu đội (VĐV) nào đến trễ 10 phút sẽ bị xử thua.

Vậy BTC thông báo đến trưởng khoa, phòng ban, VĐV được rõ để tất cả tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất mang lại thành công tốt đẹp cho giải  năm nay.                      

Nơi nhận:

- Các Khoa, phòng ban;

- Lưu: VT TT GDTC-QP.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

TRUNG TÂM GDTC-QP

 

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo đến CBGV về Hội thao Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
  • Thông báo đến Sinh viên về Hội thao Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
  • Lịch thi đấu đại hội TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
  • Mẫu đăng ký hội thao
  •   TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
       Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124  

       Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp