THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thong bao dai hoi TDTT chao mung ngay nha giao Viet Nam 20/11/2016 - 14/10/2016

- Thong bao GV CBCNV: Tai day

- Thong bao Sinh vien: Tai day


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Lịch thi đấu đại hội TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
  • Mẫu đăng ký hội thao
  •   TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
       Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124  

       Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp