THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thong bao dai hoi TDTT chao mung ngay nha giao Viet Nam 20/11/2017 - 14/10/2016

- Thông báo GV CBCNV:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

   TRUNG TÂM GDTC - QP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-TTGDTC-QP

            Đà Nẵng, ngày 22  tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Triển khai công tác tập luyện và thi đấu

Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

cho đối tượng Cán bộ-Giảng viên

   

Để triển khai công tác tập luyện và thi đấu Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cho Cán bộ Giảng viên. Trung tâm GDTC – QP phối hợp cùng Ban BCHCĐ thông báo về tổ chức giải cụ thể như sau:

1.       Tên giải:

 Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017’’ 

2.     Mục tiêu:

      Nâng cao ý thức, hình thành thói quen rèn luyện sức khoẻ thường xuyên, suốt đời cho CBVC như một trong những nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

      Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, mở rộng giao lưu học hỏi giữa Giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trường. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các VĐV có năng khiếu, để huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao ở thành phố và toàn quốc.

     Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11/2017.

3.     Tổ chức:

-        Giai đoạn I: Các đơn vị phòng ban, khoa tự tổ chức tập luyện và tuyển chọn VĐV thi đấu cho đội mình. Thời gian từ 15- 30/10/2017.

-       Giai đoạn II: Các đơn vị phòng ban, khoa tham gia thi đấu tranh giải, thời gian từ ngày 01 - 17/11/2017.

4.       Cơ cấu môn thi, đối tượng và số lượng đăng ký tham gia giải:

-         Cơ cấu môn thi và đối tượng:

+ Bóng đá Mini (5 người) cho đối tượng Nam.

+ Môn Kéo co: Cho đối tượng: Nam, Nữ.

-         Số lượng đăng ký: Mỗi đơn vị đăng ký 1 đội (5 Nam, 5 Nữ)

        Ghi chú:

       - Đối với môn bóng đá nếu thiếu cầu thủ Hai đơn vị có thể liên kết với nhau để thành lập 1 đôi, nhưng phải được nhất trí của BTC giải)

       - Đối với môn kéo co, ở từng nội dung thi đấu nếu đăng ký 10VĐV thì ban tổ chức sẽ không tổ chức, trao giải nội dung đó.

       - Tại buổi lễ bế mạc, tổ chức trao thưởng, trình diễn Aerobic, võ thuật.

5.       Trang phục thi đấu:

+       Đồng phục áo và quần (Có in số trên áo đối với môn bóng đá).

+       Giầy bata đế mềm.

+       VĐV vi phạm quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu.

6.       Kinh phí tổ chức:

-         BTC chịu kinh phí tổ chức, trao giải thưởng và cờ lưu niệm.

7.       Thời gian, địa điểm bốc thăm và tổ chức giải:

-         Đăng  ký: Từ ngày 10/11 - 17/112017 tại Sân trường Đại học Đông Á.

(email: dungpp@donga.edu.vn).

-         Mẫu đăng ký: Trang wed trung tâm GDTC-QP

-         Bốc thăm thi đấu: 16h00 ngày 15/10/2017 tại: Hội trường.

-         Khai mạc: 8h00 Ngày 20/10/2017.

-         Thời gian tập luyện: 01/10 - 02/11/2017.

-         Thi đấu: Từ ngày 05 - 17/11/2016.

-         Bế mạc: 16h00 – 17h30 Ngày 17/11/2017.

* Chú ý: - Địa điểm tập luyện giai đoạn 1 các đơn vị tự liên hệ để tập luyện

                - Địa điểm khai mạc, thi đấu và bế mạc giải BTC thông báo cụ thể trong bảng phân lịch  thi đấu.

8.       Luật, điều lệ và trọng tài:

-         Luật thi đấu áp dụng theo luật hiện hành của Ủy Ban TDTT.

-         Điều lệ do BTC đề ra.

-         Trọng tài do BTC điều động

9.       Cơ cấu giải thưởng:

-         BTC chịu kinh phí tổ chức, trao giải thưởng và cờ lưu niệm cho các đội đạt thành tích cao. (Sẽ có thông báo vào ngày bốc xăm).

10.  Kỷ luật:

-         VĐV nào vi phạm điều lệ thi đấu tùy theo mực độ nặng nhẹ sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo, xoá kết quả đến truất quyền thi đấu, thông báo về khoa.

-         Trong thời gian thi đấu nếu đội (VĐV) nào đến trễ 10 phút sẽ bị xử thua.

Vậy BTC thông báo đến trưởng khoa, phòng ban, VĐV được rõ để tất cả tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất mang lại thành công tốt đẹp cho giải  năm nay.                      

Nơi nhận:

- Các Khoa, phòng ban;

- Lưu: VT TT GDTC-QP.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

TRUNG TÂM GDTC-QP

 

 

 

 

 - Thông báo Sinh viên:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

TRUNG TÂM GDTC - QP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./TB-TTGDTC-QP

                      Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Triển khai công tác tập luyện và thi đấu

Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/17

cho đối tượng sinh viên

   

Để đảm bảo triển khai công tác tập luyện và thi đấu Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Trung tâm GDTC – QP thông báo đến toàn thể các lớp học (chi đoàn sinh viên) nhà trường những nội dung cụ thể như sau:

1.     Tên giải:Giải thể thao truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

2.       Mục tiêu , đối tượng tham gia giải:

-         Thực hiện kế hoạch công tác của Ban Giám Hiệu nhà trường năm học năm học 2017 - 2018.

-         Đánh giá kết quả giáo dục thể chất và phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn thể sinh viên nhà trường.

-         Nâng cao ý thức, hình thành thói quen rèn luyện sức khoẻ, thể chất thường xuyên, suốt đời cho SV như một trong những nhân tố đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

-         Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các VĐV có năng khiếu, để huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao ở thành phố và toàn quốc.

-         Chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11/2017.

-         Đối tượng tham gia giải: Tất cả Sinh viên các bậc hệ của trường( cả sinh viên mới nhập học năm 2017)

3.       Tổ chức:

-        Giai đoạn I: Các chi đoàn lớp học tự tổ chức tập luyện và tuyển chọn VĐV thi đấu cho chi đội mình. Thời gian từ 01/10 đến 14/10/2017.

-       Giai đoạn II: Các chi đoàn tham gia thi đấu tranh giải, thời gian từ ngày 15/10 - 17/11/2016.

4.       Cơ cấu môn thi và đối tượng tham gia Hội thao: Gồm  môn thi đấu

+ Môn Bóng đá: Bóng đá (5 người) cho đối tượng nam, nữ

+ Môn Kéo Co Nữ: Cho đối tượng nữ.

Ghi chú: - Đối với môn bóng đá cho từng đối tượng tham gia thi đấu, nếu đăng ký dưới 4 đội thì ban tổ chức sẽ không tổ chức, trao giải nội dung đó.

  - Tại buổi lễ bế mạc tổ chức trao thưởng và tổ chức trình diễn Aerobic, võ thuật.

5.       Trang phục thi đấu:

-         Đồng phục áo và quần (Có in số trên áo).

-         Giầy bata đế mềm.

-         VĐV vi phạm quy định trang phục sẽ không được vào sân thi đấu.

6.       Kinh phí tổ chức:

-         BTC chịu kinh phí tổ chức, trao giải thưởng và cờ lưu niệm.

7.       Thời gian, địa điểm bốc thăm và tổ chức giải:

-         Đăng ký: Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 10/10/2017 tại Thầy Dương (ĐT: 0978321557).

-         Mẫu đăng ký: Tại trang web trung tâm GDTC-QP Trường ĐH Đông Á.

-         Bốc thăm thi đấu: 8h30 ngày 15/10/2017 tại Phòng 205.

-         Khai mạc: 8h30 Ngày 20/10/2017.

-         Thi đấu: Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 17/11/2017.

-         Bế mạc: 16h00 – 17h30 Ngày 17/11/2017.

* Chú ý: - Địa điểm tập luyện giai đoạn 1 các lớp tự liên hệ để tập luyện

                - Địa điểm khai mạc, thi đấu và bế mạc giải BTC thông báo cụ thể trong bảng phân lịch thi đấu dán bảng thông báo sân trường và trên trang web trung tâm GDTC-QP.

8.       Luật, điều lệ và trọng tài:

-         Luật thi đấu áp dụng theo luật hiện hành của Ủy Ban TDTT.

-         Điều lệ do BTC đề ra.

-         Trọng tài do BTC điều động.

9.       Cơ cấu giải thưởng:

- Nhà trường sẽ có cơ cấu giải thưởng khích lệ cho các đội đạt giải :nhất,  nhì,  ba giải bóng đá nam hoặc nữ và môn kéo co nữ (sẽ được thông báo vào ngày bốc thăm thi đấu)

10.  Kỷ luật:

-         VĐV nào vi phạm điều lệ thi đấu tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị kỷ luật từ cảnh cáo, xoá kết quả đến truất quyền thi đấu, thông báo về khoa.

-         Trong thời gian thi đấu nếu đội (VĐV) nào đến trễ 05 phút sẽ bị xử thua.

Vậy BTC thông báo đến BCS, VĐV được rõ để tất cả tham gia với tinh thần và trách nhiệm cao nhất mang lại thành công tốt đẹp cho Hội thao năm nay.                   

Nơi nhận:

- Chi đoàn các lớp;

- Lưu: VT TT GDTC-QP.

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

TRUNG TÂM GDTC-QP

 

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo đến CBGV về Hội thao Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
  • Thông báo đến Sinh viên về Hội thao Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
  • Lịch thi đấu đại hội TDTT chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
  • Mẫu đăng ký hội thao
  •   TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
       Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124  

       Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp