THÔNG TIN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Mẫu đơn miễn GDQP - GDTC - 22/11/2016

Tải mẫu đơn: Tại đây


<<<

  
  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 63 Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài), Đà  Nẵng - ĐT: (84.511) 2221.124  

   Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp