THÔNG TIN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
Thông báo đào tạo GDQP-AN khóa LT Đại học 2,5 năm khóa 2014-2017 - 04/06/2015

Xem thông báo tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo đào tạo GDQP-AN hệ LT Đại học 1,5 năm (2014-2016)
  • Giáo trình GDQP-AN
  •   TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & QUỐC PHÒNG - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
       Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 2221.124  

       Website: http://donga.edu.vn/ttgdqp