Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Ban SĐH - 16/07/2016

 

    Trưởng Ban: TS. Nguyễn Hữu Tuấn Huy.
    -   Tổ chức, nhân sự,
    -   Quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo sau đại học,
    -   Đào tạo Thạc sĩ,
    -   Tiến độ kế hoạch, chương trình đào tạo.
    -   Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ,
    -   Văn bản, quy chế học vụ về đào tạo,
    -   Tin học hóa công tác đào tạo sau đại học.
    Điện thoại : 0905397554
    E-mail: huynht@donga.edu.vn

              Lý lịch khoa học


 


     Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Hạnh Dung
     -   Tiếp nhận tất cả văn thư, yêu cầu giải quyết công việc từ ngoài trường, Ban giám hiệu, Phòng Ban, Khoa, ...
     -   Rà soát tất cả các văn bản phát hành từ Ban Đào tạo SĐH trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành.
    -   Thực hiện thủ tục liên quan đến học vụ (hợp đồng giảng viên, chương trình học, tiến độ học tập vv..)
    -   Tiếp nhận các yêu cầu của Giảng viên, học viên trinh Lãnh đạo Ban giải quyết
    -   Cập nhật thông tin liên quan đến Ban đào tạo SĐH lên Website 
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 0905834486
    E-mail: dungvth@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Công
    -   Công tác tuyển sinh.
    -   Cập nhật thông tin truyền thông tuyển sinh trên website
    -   Chịu trách nhiệm về thông tin tuyển sinh bên ngoài (bao gồm báo chí, băng rôn vv..)
    -   Đăng tải các bài viết trên web  
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 01695309819
    E-mail: congpt@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Đông Nguyệt
    -   Hỗ trợ công tác nhập học và tuyển sinh tại chỗ,
    -   Cập nhật và chăm sóc học viên đang ký online,
    -   Phụ trách tài chính, thanh toán vv..
    -   Các công tác đột xuất theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
    Điện thoại: 0905448020
    E-mail: nguyetptd@donga.edu.vn

                                                                                                                             

 

 

   Chuyên viên: TS. Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

    - Xây dựng lịch giảng dạy cho các lớp thuộc các hệ đào tạo khác nhau;

    - Quản lý lịch giảng dạy bảo đảm tính kế hoạch, kịp thời, chất lượng tốt bao gồm lịch thời gian, phân công giảng viên, tiến độ giảng dạy và học tập của các lớp, lịch kiểm tra và thi cử;

    - Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định, nội quy của nhà Trường (nợ học phí, vi phạm kỷ luật để phải xét tạm dừng học, buộc thôi học, vào học lại đối với sinh viên…).

    - Thực hiện cấp bảng điểm học tập, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên hoàn thành chương trình học tập đúng theo quy định; cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho các học viên hoàn thành ch­ương trình bồi dưỡng ngắn hạn sau đại học;

     - Kiểm tra về hình thức luận văn, luận án; Lập các thủ tục xét, công nhận tốt nghiệp để Trường cấp bằng sau đại học; Phối hợp tổ chức các hoạt động khắc phục, hỗ trợ đào tạo sau đại học.
   
Điện thoại: 0905083452
    E-mail: xuannhn@donga.edu.vn

 

 


<<<