Đại học Đông Á tham gia khóa tập huấn kiểm định viên cho việc đánh giá chương trình theo chuẩn AUN-QA lần thứ 10

Đại học Đông Á tham gia khóa tập huấn kiểm định viên cho việc đánh giá chương trình theo chuẩn AUN-QA lần thứ 10

Tiếp sau tier 1, hai giảng viên của Đại học Đông Á là ThS. Dương Công Danh - khoa Tài chính Kế toán và ThS. Phạm Thị Tâm - khoa Quản trị kinh doanh vừa trải qua khóa tập huấn kiểm định viên cho việc đánh giá chương trình theo chuẩn AUN-QA lần thứ 10 trong thời gian từ 15-23/2/2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Ở tier 2, các giảng viên được chia nhóm để trải nghiệm vai trò kiểm định viên trong đánh giá, kiểm định cho các chương trình bậc đại học theo chuẩn AUN thay cho tư cách một thành viên được đánh giá như ở tier 1.

Trong đợt tập huấn này, các giảng viên cũng được tham gia thực tế quá trình kiểm định 4 chương trình đào tạo ở bậc đại học và sau đại học tại trường đại học Mahidol (Thái Lan) để quan sát, học hỏi việc chuẩn bị chương trình cho đánh giá và quá trình đánh giá của kiểm định viên AUN-QA.

Trước đó, hai giảng viên này cũng trải qua khóa đào tạo đánh giá chương trình Tier 1 theo tiêu chuẩn AUN-QA trong thời gian từ 17-20/12/2018 tại Bangkok, Thái Lan.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí