Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến 2018

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến 2018. Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến 2018. Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến 2018.

Sáng 20/3, nhiều đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước và người dân đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).