Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến 2018

Nhằm giúp các thí sinh nắm được các bước điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (với phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến). Trường Đai học Đông Á xin gửi đến các bạn bài hướng dẫn điều chỉnh.