Hội thảo "An toàn thực phẩm - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - 8/7/2016

 

Hội thảo "An toàn thực phẩm - Bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - 8/7/2016 - 07/07/2016 

      CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO


Thời gian                       Chương trình
7h30-7h50                     Đón tiếp đại biểu
 7h50-8h                         Văn nghệ chào mừng
8h-8h05                         Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8hh05-8h10                   Phát biểu khai mạc
8h10-8h20                      Giới thiệu Doanh nghiệp
8h20-8h30                      Giới thiệu khoa CNTP-Sinh học

                                          Tọa đàm
8h30-9h25                      Chủ đề 1: “Đánh giá thực trạng và khuyến dùng thực phẩm an toàn”
                                          Ký kết hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp
9h25-9h45                      Chủ đề 2: “Nhận biết trực giác thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn- Giải pháp                                                                                 giúp người tiêu dùnghạn chế tối đa dư lượng độc tố”
9h45-10h45                    Chủ đề 3: “Quản trị ATTP trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo chuẩn thực phẩm sạch”
10h45-11h5                     Góp ý chương trình đào tạo theo hướng thực hành và theo yêu cầu của Doanh nghiệp
11h5-11h15                     Tổng kết Hội thảo