LỊCH LÀM VIỆC
Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục tháng 4/2016 - 26/04/2016

1. Thời gian: 14h00 ngày 27/4/2016

2. Địa điểm: Phòng 305

3. Thành phần tham dự: Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký

4. Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục năm 2015

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)