LỊCH LÀM VIỆC
Lịch họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục lần 3 - 25/01/2016

1. Thời gian: 14h00, ngày 28/01/2016

2. Địa điểm: Phòng A204

3. Thành phần:

- Thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục

- Trưởng các nhóm chuyên trách tiêu chuẩn tự đánh giá

4. Nội dung: Đánh giá kết quả thu thập minh chứng và báo cáo tiêu chí của các nhóm chuyên trách


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)