LỊCH LÀM VIỆC
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016 - 05/01/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 05/TB-ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 
 
THÔNG BÁO
V/v nghỉ Tết Nguyên đán – Bính Thân 2016
 
Căn cứ quy định về nghỉ Tết Nguyên đán của Nhà nước; Nay Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016như sau:
1.     Đối với sinh viên:
Nghỉ từ ngày 01/02/2016 đến hết 20/02/2016 (Từ ngày 23 tháng Chạp đến hết ngày 13 tháng Giêng năm Bính Thân)
2.     Đối với giảng viên, cán bộ nhân viên (GVCBNV):
-       GVCBNV sẽ nghỉ từ ngày 06/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 (tức là từ ngày 28 Tết đến hết mùng 7 Tết). Tổng số ngày nghỉ của dịp này là 09 ngày, gồm 02 ngày cuối năm Ất Mùi và 7 ngày đầu năm Bính Thân.
-       Thời gian đi làm trở lại vào ngày Thứ Hai 15/02/2016 (tức Mồng 8 Tết). Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt GV-CBNV đầu năm vào lúc 8h00 tại Hội trường C2.
3.     Yêu cầu:
-       GVCBNV đón Tết Bính Thân 2016 với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.
-       Các đơn vị chủ động hoàn thành các văn bản chính sách, quy trình, quy định… còn dở dang của đơn vị mình trước khi nghỉ Tết.
-       Các đơn vị tổ chức sắp xếp hồ sơ, tài liệu; tắt các thiết bị điện; thực hiện các biện pháp chống ẩm ướt, cháy nổ; niêm phong tủ, phòng làm việc.
-       Phòng Hành chính Nhân sự phổ biến đến GVCBNV để biết và thực hiện đầy đủ quy định trước khi nghỉ Tết; phân công GVCBNV trực Tết (trước, trong và sau Tết); kiểm tra việc thực hiện các ca trực; phân công nhân viên bảo vệ nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, kiểm tra tại các cơ sở của Trường; niêm yết danh sách và số điện thoại của các đơn vị và cá nhân liên quan (HĐQT, BGH, GVCBNV trực, công an, dân phòng…) để được hỗ trợ khi có sự cố xảy ra.
-       Phòng Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư tổ chức vệ sinh, trang trí trong thời gian nghỉ Tết.
Yêu cầu các đơn vị triển khai đến toàn thể GV-CBNV Nhà trường./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                                     
- Cở sở đào tạo tại Gia Lai, ĐăkLăk;                                                                  Đã ký
- Các đơn vị;
- Lưu: VT.                                                                               
    GS. TSKH Lê Văn Hoàng

Tải file văn bản tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)