LỊCH LÀM VIỆC
Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 09/11/2015) - 06/11/2015

 

LỊCH TRỰC TỐI
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
PHÒNG ĐBCL-TTGD-PC
 (Áp dụng từ ngày 09/11/2015)
 
 

Buổi
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Tối
Đoàn Minh Tuấn
0903545589
Phan Thị Ngọc Liên
0973882448
Nguyễn Như Minh
0905638273
Nguyễn Văn Dũng
0905123200
Lê Văn Hải
0905995129
Luân phiên


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bảng phân công trực thanh tra năm học 2016-2017
  • Bảng phân công trực thanh tra học kỳ 2 năm học 2015-2016
  • Lịch trực ngoài giờ phòng ĐBCL-TTGD-PC
  • Thông báo lịch kiểm tra minh chứng Kiểm định chất lượng
  • Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán - Bính thân 2016
  • Lịch trực buổi tối của Phòng ĐBCL-TTGD-PC (Áp dụng từ ngày 20/10/2015)