THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á - 29/04/2017

Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á

Xem văn bản tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
  • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
  • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
  • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
  • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
  • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
  • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá