THÔNG TIN THÔNG BÁO - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học - 31/08/2016

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường Đại học

(Kèm theo công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐGD ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

 

Tải nội dung chi tiết tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Công bố Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục trường Đại học Đông Á
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán
  • Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành CNKT Điện - Điện tử
  • Mẫu Báo cáo tự đánh giá tiêu chuẩn
  • Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí
  • Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng
  • Mã hóa thông tin minh chứng các tiêu chuẩn tự đánh giá
  • Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
  • Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá