Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
CƠ CẤU TỔ CHỨC

HUỲNH THỊ THIÊN LÝ

Trưởng phòng
Số ĐT:   0906.488.088
E-mail:   lyhtt@donga.edu.vn

  ThS. TRƯƠNG VĂN TRÍ

Phó phòng
Số ĐT:   0934.001.336
E-mail:   trinv@donga.edu.vn

 
NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

KT lương & BHSV
Số ĐT:   0905.454.499
E-mail:   thaontn@donga.edu.vn

  PHẠM NGỌC KỀ

Kế toán tài sản
Số ĐT:   0905.094.118
E-mail:   kepn@donga.edu.vn

 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

Kế toán thu
Số ĐT:   0905.244.260
E-mail:   lienntb@donga.edu.vn

  VÕ THỊ THÚY NGUYỆT

Kế toán thanh toán
Số ĐT:   0982.565.319
E-mail:   nguyetvtt@donga.edu.vn

 
ThS. TRẦN HỮU TUYÊN

Kế toán dự án
Số ĐT:   0947.277.699
E-mail:   tuyenth@donga.edu.vn

  ThS. LÊ THỊ THẢO

Kế toán thuế
Số ĐT:   0982.363.601
E-mail:   thaolt@donga.edu.vn

 
 
NGUYỄN THỊ DIỄM LỆ

Thủ quỹ
Số ĐT:  01658.197.548
E-mail:   lentd@donga.edu.vn