Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
TIN TỨC NGÀNH
A man and his wife - 21/03/2014

 

A woman didn't come home one night. The next morning she told her husband that she had slept over at a friend's house. The man called his wife's 10 best friends. None of them knew anything about it.
A man didn't come home one night. The next morning he told his wife that he had slept over at a friend’s house. So the wife called her husband's 10 best friends. Eight of them confirmed that he had slept over and two said he was still there.

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Những bài thơ tình kế toán vui
  • Luật thuế Giá trị gia tăng mới nhất áp dụng từ 1/1/2014
  • Chào mừng ngày QT Phụ nữ 08/03/2014