Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
TIN TỨC NGÀNH
Chào mừng ngày QT Phụ nữ 08/03/2014 - 17/03/2014

Thầm lặng làm công việc cao cả để phục vụ CBGV vào dịp cuối mỗi tháng!
Ảnh dự thi Miss UDA & Pro - Paparazzi. 
SBD 01, like nếu bình chọn nhé  — với Orchid Purple và Nguyen Ngoc Thao.

https://www.facebook.com/daihocdonga/photos/a.157162737808679.1073741830.156661517858801/225338944324391/?type=1&theater

Nguồn: Facebook.com/daihocdonga


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Những bài thơ tình kế toán vui
  • Luật thuế Giá trị gia tăng mới nhất áp dụng từ 1/1/2014
  • A man and his wife