Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Đào tạo   |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
TB nộp học phí Học kỳ 2 năm học 2010-2011 - 17/02/2011

Phòng Tài chính kế toán xin thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2010-2011như sau:

- Trường đã gửi thông báo về việc nộp học phí đến gia đình từng sinh viên, yêu cầu tất cả sinh viên đang theo học trong trường phải hoàn thành học phí theo đúng thời hạn đã được thông báo.

- Nếu sinh viên nào không hoàn thành học phí theo đúng thời hạn đã được thông báo sẽ không được dự các kỳ thi kết thúc học phần.

- Sinh viên khi nộp học phí phải kiểm tra tên và lớp của mình trên phiếu thu trước khi rời quầy thu, tránh trường hợp nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới việc thi cử của bản thân sau này.

- Sinh viên đã nộp học phí phải giữ lại phiếu thu và mang theo khi dự thi để xuất trình đối chiếu khi cần thiết

- Đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với phòng Tài chính kế toán kiểm tra đôn đốc sinh viên hoàn thành học phí đúng thời hạn.


<<<