VIỆC LÀM SINH VIÊN
NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG - 08/01/2014

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG

1. Thời gian : Lúc 8h00 -17h00, Ngày 11 tháng 1 năm 2014

2. Địa điểm: Tầng 5, Khách sạn Bamboo Green; 177 Trần Phú - Đà Nẵng

3. Vị trí tuyển dụng:

+ Bộ phận buồng phòng

+ Bộ phận nhà bếp

+ Bộ phận ẩm thực

+ Bộ phận an ninh

+ Bộ phận bán hàng và kế toán

+ Bộ phận tiền sảng

+ Bộ phận Spa

+ Bộ phận kỹ thuật

Mọi chi tiết xin liên hệ: KHÁCH SẠN A LA CARTE

Email:hr-dn@alacarteliving.com

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Việc làm sinh viên tháng 2: Ngành CNKT Điện - Điện Tử
  • Việc làm sinh viên tháng 2: Khối ngành kinh tế
  • Việc làm sinh viên tháng 2: Khối ngành kinh tế
  • Việc làm sinh viên tháng 2: Khối ngành kinh tế
  • Việc làm sinh viên tháng 2: Ngành quản trị kinh doanh và marketing
  • Việc làm sinh viên tháng 1: Ngành quản trị kinh doanh và Marketing
  • Việc làm sinh viên tháng 1: Ngành du lịch và ngành CNKT Điện - Điện Tử
  • Việc làm sinh viên tháng 1: Ngành du lịch và khối ngành kỹ thuật
  • Việc làm sinh viên tháng 1: Khối ngành kinh tế
  • Việc làm sinh viên tháng 1: Khối ngành kinh tế