Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LỊCH THI
Lịch thi lại tốt nghiệp Kỹ thuật viên Tin học đợt 1 năm học 2013 - 2014 - 10/12/2013

Stt Môn thi Ngành đào tạo Thời gian Ngày thi Phòng thi
1 Kỹ thuật đánh máy Tất cả các ngành 7h00 14/12/2013 ROOM3
ROOM4
2 Tin học văn phòng Tất cả các ngành 9h15 14/12/2013 ROOM3
ROOM4
3 Microsoft Access Các ngành:
+ Quản trị văn phòng
+ Quản trị kinh doanh
+ Du lịch
13h00 14/12/2013 ROOM3
4 Autocad Công nghệ KT Xây dựng 13h00 14/12/2013 ROOM3
5 Curcuit Maker Công nghệ KT Điện 13h00 14/12/2013 ROOM3
6 Kế toán máy Kế toán 13h00 14/12/2013 ROOM3

Lưu ý:

 • Ký hiệu Room1, Room2, Room3, Room4, Room5 là phòng thực hành công nghệ thông tin.
 • Sinh viên hoàn thành học phí và lệ phí thi tốt nghiệp KTV Tin học theo Quy định trước khi vào phòng thi.
 • Lịch thi áp dụng cho SV đăng ký dự theo kế hoạch (Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 07/12/2013).
 • Sinh viên xem dách sách thi tại website: sinhvien.donga.edu.vn.


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên tin học đợt 1 năm học 2014 - 2015
 • Lịch thi tốt nghiệp (Lần 2) bậc TCCN 2 năm & 2.3 năm - Hệ chính quy - Khóa 2011-2013
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc Liên thông TCCN lên CĐ - Khóa học 2012 - 2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa học 2012-2015
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông CĐ lên ĐH - Khóa học 2012-2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Lần 2 (bổ sung & điều chỉnh) - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa 2011-2014
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Đại học 2.5 năm - Đợi 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tốt nghiệp cuối khóa bậc Đại học liên thông 1.5 năm
 •   PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

     Website: http://donga.edu.vn/daotao