Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Tuyển sinh    |    Liên hệ
LỊCH THI
Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên tin học đợt 1 năm học 2014 - 2015 - 18/03/2015

TT Học phần Lớp Số lượng Thời gian Ngày thi Phòng thi
1. Kỹ thuật đánh máy DD13A3.1 58 7h00 29/03/2015 ROOM3
DS13A3.1 18 7h00 29/03/2015 ROOM3
KT13A2.1 33 9h15 29/03/2015 ROOM4
KT13A3.1 38 9h15 29/03/2015 ROOM4
KT13B2.1 5 9h15 29/03/2015 ROOM4
QK13A2.1 13 13h00 29/03/2015 ROOM3
TD13A2.1 25 13h00 29/03/2015 ROOM3
TD13A3.1 18 13h00 29/03/2015 ROOM3
VT13A2.1 9 13h00 29/03/2015 ROOM3
XC13A2.1 13 15h15 29/03/2015 ROOM4
XC13A3.1 7 15h15 29/03/2015 ROOM4
XD13A2.1 19 15h15 29/03/2015 ROOM4
XD13A3.1 9 15h15 29/03/2015 ROOM4
2. Tin học văn phòng DD13A3.1 58 9h15 29/03/2015 ROOM3
DS13A3.1 18 9h15 29/03/2015 ROOM3
KT13A2.1 33 7h00 29/03/2015 ROOM4
KT13A3.1 38 7h00 29/03/2015 ROOM4
KT13B2.1 5 7h00 29/03/2015 ROOM4
QK13A2.1 13 15h15 29/03/2015 ROOM3
TD13A2.1 25 15h15 29/03/2015 ROOM3
TD13A3.1 18 15h15 29/03/2015 ROOM3
VT13A2.1 9 15h15 29/03/2015 ROOM3
XC13A2.1 13 13h00 29/03/2015 ROOM4
XC13A3.1 7 13h00 29/03/2015 ROOM4
XD13A2.1 19 13h00 29/03/2015 ROOM4
XD13A3.1 9 13h00 29/03/2015 ROOM4
3.   KT13A2.1 33 7h00 05/04/2015 ROOM3
KT13A3.1 38 7h00 05/04/2015 ROOM3
KT13B2.1 5 7h00 05/04/2015 ROOM4
KT12A3.1 9 7h00 05/04/2015 ROOM4
KT12A3.2 17 7h00 05/04/2015 ROOM4
KT12A3.3 29 7h00 05/04/2015 ROOM4
4. MS Excel nâng cao QK13A2.1 13 7h00 05/04/2015 ROOM5
5. Circuit Maker TD13A2.1 25 9h15 05/04/2015 ROOM3
TD13A3.1 18 9h15 05/04/2015 ROOM3
VT13A2.1 9 9h15 05/04/2015 ROOM3
6. Autocad XC13A2.1 13 9h15 05/04/2015 ROOM4
XC13A3.1 7 9h15 05/04/2015 ROOM4
XD13A2.1 19 9h15 05/04/2015 ROOM4
XD13A3.1 9 9h15 05/04/2015 ROOM4


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Lịch thi lại tốt nghiệp Kỹ thuật viên Tin học đợt 1 năm học 2013 - 2014
 • Lịch thi tốt nghiệp (Lần 2) bậc TCCN 2 năm & 2.3 năm - Hệ chính quy - Khóa 2011-2013
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc Liên thông TCCN lên CĐ - Khóa học 2012 - 2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa học 2012-2015
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Bậc liên thông CĐ lên ĐH - Khóa học 2012-2014
 • Lịch thi kết thúc học phần KTV Tin học - Lần 2 (bổ sung & điều chỉnh) - Bậc liên thông TCCN lên ĐH - Khóa 2011-2014
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Đại học 2.5 năm - Đợi 1 năm 2012
 • Lịch thi tuyển sinh liên thông từ TCCN lên Cao đẳng 1.5 năm - Đợt 1 năm 2012
 • Lịch thi tốt nghiệp cuối khóa bậc Đại học liên thông 1.5 năm
 •   PHÒNG ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
     Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng - ĐT: (84.236) 3519.991 (máy nhánh: 104 - 108 - 110 - 111 - 112) 

     Website: http://donga.edu.vn/daotao